Unikátny spôsob ovládania výkonu odsávacích ventilátorov

2012-02-15, 08:19
Odpověď
Odpověď s citací
Unikátny spôsob ovládania výkonu odsávacích ventilátorov

Unikátny spôsob ovládania výkonu odsávacích ventilátorov

Unikátny spôsob ovládania výkonu odsávacích ventilátorov

Unikátny spôsob ovládania výkonu odsávacích ventilátorov

Unikátny spôsob ovládania výkonu odsávacích ventilátorov

Spoločnosť GreMi KLIMA v spolupráci s fínskym výrobcom frekvenčných meničov VACON, vyvinula unikátny spôsob ovládania výkonu odsávacích ventilátorov gremi_FM. V každom momente prevádzky elektromotora ventilátora sú vyhodnocované jeho otáčky, zaťaženie a celkový odsávací výkon.

Nakoľko počas celodennej prevádzky sa mení množstvo produkovaného drevného odpadu a tým pádom dochádza aj k rôznemu zaneseniu filtrov, nie je potrebné, aby ventilátor bežal neustále na plný výkon. Spomenutý spôsob riadenia dokáže preto ušetriť značnú časť prevádzkových nákladov. Tie u väčších prevádzok predstavujú neraz aj niekoľko desiatok kW elektrickej energie.

Nastavenie otáčok ventilátora prebieha na základe vyhodnotenia:
• tlaku v potrubí
• tlaku za ventilátorom
• teploty odsávaného vzduchu
• digitálnych vstupov
• miery zanesenia filtra
Navyše riadiaca jednotka disponuje dvomi voliteľnými nezávislými vstupmi na pripojenie signálu o zaťažení odsávaných strojov.

Reálna aplikácia v stolárskej dielni RG-Stolárstvo Zázrivá:
bez regulácie FM - s reguláciou FM
- priemerná doba behu ventilátora za deň : 7,5 hod - 7,5 hod
- priemerný príkon ventilátora (nominálne7,5 kW) počas 21 dní prevádzky: 6,4 kW - 3,43 kW
- cena za kWh vrátane poplatkov: 0,18 € - 0,18 €
- spotreba za 21 dní prevádzky : 181,44 € - 97,24 €
- cena investície: 0,-€ - 1290,- €

Návratnosť 1,3 roka


Uvádzaná cena investície zahŕňa kompletnú cenu návrhu, dodávky, inštalácie a montáže ako aj zaškolenia obsluhy.

Až 59 percentná úspora el. energie


Systém gremi_FM je založený na nasadení a inteligentnom riadení frekvenčného meniča. Tento ovláda vstupnú frekvenciu motora ventilátora. Treba si uvedomiť, že už 20% zníženie otáčok motora dokáže znížiť spotrebu motora o 59% oproti nominálnej hodnote príkonu. Citlivé nastavenie frekvencie podľa aktuálnej potreby odsávacieho systému, tak umožňuje výrazne upraviť energetické nároky odsávacieho systému.

Zvýšenie celkového odsávacieho výkonu


Vďaka nasadeniu gremi_FM s optimalizovaným riadením, dokážeme zvýšiť celkový odsávací výkon systému a v prípade potreby – veľkej vzduchovej záťaže – môže riadiaca jednotka frekvenciu dočasne mierne zvýšiť nad úroveň nominálnej frekvencie.
Zbytočné sú preto obavy, že nasadením gremi_FM by sa mohol odsávací výkon znížiť. Jednoducho riadenie gremi_FM sa rozhodne výkon ventilátora upraviť podľa aktuálnej potreby prevádzky.

Zníženie hlučnosti


Znížením otáčok ventilátora sa zároveň zníži aj hluk odsávacieho zariadenia, ktorý zaťažuje pracovné prostredie v dielni.

Vysoká návratnosť


A najlepšia správa nakoniec. Riešenie gremi_FM má vynikajúcu návratnosť. V závislosti od existujúceho riešenia, nainštalovaného odsávacieho výkonu a prevádzkových potrieb je bežná návratnosť investície 6 až 18 mesiacov. Pri plánovanej životnosti 10 rokov je tak riešenie GK jednoznačne ekonomicky výhodné.

- Návratnosť investície je závislá na konkrétnej realizácii odsávania. Stačí nás kontaktovať a my vám radi nezáväzne vypracujeme cenovú kalkuláciu podľa špecifikácie vašej prevádzky.


GreMi KLIMA s.r.o.
Žilina
Bratislavská cesta 3691
010 01 Žilina
Tel: +421 41 509 20 20
Fax: +421 41 509 20 21

Bratislava
Dvojkrížna 49
821 07 Bratislava 213
Tel/Fax: +421 22 072 37 77

Poprad
L. Svobodu 2689/78
058 01 Poprad
Tel/Fax: +421 52 773 01 08

Upozornění: Na tomto fóru jsou prezentovány názory návštěvníků stránek a provozovatel portálu DŘEVAŘI.CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za prezentované názory a ani se s nimi neztotožňuje.