Nárezové centrum MACMAZZA model TS 7

2011-12-08, 12:34
Odpověď
Odpověď s citací
Nárezové centrum MACMAZZA model TS 7

Nárezové centrum MACMAZZA model TS 7

Nárezové centrum MACMAZZA model TS 7

Nárezové centrum Macmazza model TS 70 svojou výškou rezu 70 mm a dĺžkou rezu 4250 mm patrí medzi najväčšie a najrobustnejšie píly vo svojej triede. Rýchlosť pílového vozíka je plynule regulovaná frekvenčným meničom v rozpätí od 0 do 40 m/min.

Pílový vozík nainštalovaný vo vnútri konštrukcie redukuje prekážky na šírke a skladá sa z hlavného pílového kotúča a z predrezového kotúča, aby sa zabránilo vyštiepávaniu spodnej časti spodného panela. Zdvih a pokles obidvoch kotúčov je uskutočnený pomocou elektro-pneumatického systému, ktorý umožňuje po dokončení rezu spätný prechod popod pracovný stôl.

Podávanie materiálu je elektronicky riadené, poháňané motorom s lineárnou zmenou rýchlosti až do 35 m/min. Nárezové centrum je vybavené 6 pohyblivými pneumatickými kleštinami. Pohyby sú optimalizované podľa veľkosti panelov. Trakčný systém pracuje na báze ozubenej tyče a pastorka a prenos je uskutočňovaný otočnými hriadeľmi zaručujúcimi paralelný a lineárny posun konštrukcie.

Nárezové centrum Macmazza model TS 70 tvorí masívna nosná konštrukcia s drážkovaným pracovným stolom pokrytým fenolovým materiálom, aby bol umožnený prechod kleštín a umelých koliesok ponad pozinkované nosné stoly. Nosný stôl je dlhý 2200 mm a je vybavený pravítkom a meracími dorazmi. Jeho súčasťou sú aj 2 prídavné predné stoly taktiež potiahnuté fenolovou vrstvou. Nárezové centrum je vybavené automatickým bočným zarovnaním na línií priečneho rezu (automaticky aktivované a posúvajúce sa po priamočiarom vodítku) ktoré tvorí vozík, nesúci valec, ku ktorému je pripojený pneumatický piest, s regulovateľným a konštantným tlakom. Celková dĺžka samotnej píly menej ako 6 metrov pre vstup 20 “ kontajnera.

Nárezové centrum Macmazza model TS 70 je vybavené osobným počítačom na celkové ovládanie stroja a grafický software vo Windows pre uskutočnenie pozdĺžnych a priečnych rezov na tom istom paneli, zobrazením všetkých naraz. Stroj má možnosť priameho prepojenia kancelárie a stroja pomocou CD alebo siete.

Italcomma Slovakia s.r.o,
Dolné Rudiny 1,
010 01 Žilina
tel.: +421 (0)41 500 62 24-6
fax: +421 (0)41 763 71 59
email: italcomma@italcomma.sk

Upozornění: Na tomto fóru jsou prezentovány názory návštěvníků stránek a provozovatel portálu DŘEVAŘI.CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za prezentované názory a ani se s nimi neztotožňuje.