BRIKLIS Malšice slaví 20 let svého trvání

2011-09-14, 11:53
Odpověď
Odpověď s citací

BRIKLIS Malšice slaví 20 let svého trvání

BRIKLIS patří mezi tradiční, moderní a respektované evropské výrobce briketovacích lisů. Vyrobili již 2 500 lisů, které pracují v průmyslu, zemědělství a v řemeslné výrobě. Vyváží 60 % produkce do více než 30 zemích světa. Nejvzdálenější technologie postavili v Brazílii, Indii a Mongolsku.*

Myšlenka vyrábět dřevěné brikety se zrodila v hlavě Ing. Medka a Ing. Šmejkala po návštěvě Německa v roce 1988, ale chyběly peníze na koupi zařízení. Úvěr od banky by spláceli řadu let a tak zkusili vyrobit lis sami. První prototyp postavili na koleně v garáži. Ve zkouškách obstál a tak v údržbářské dílně táborského Agrostavu vedle svého zaměstnání začali na jaře roku 1990 stavět první prodejný briketovací lis. V prosinci roku 1991 založili společnost BRIKLIS, spol. s r.o. Pronajali a později zakoupili opravářskou dílnu ve Slapech a přibrali dalšího společníka Ing. Čabelku. S pomocí bezúročné půjčky na podporu projektů rozvoje OZE vyvinuli další typy lisů. První lis na zpracování pilin byl vyroben v roce 1991, první lis na zpracování kovů v roce 1996. V roce 2005 vybudovali nákladem 35 milionů korun novou výrobní halu v Malšicích, kde nyní pracuje až 70 lidí. Na počátku roku 2010 dokončili výstavbu školícího, vývojového a zkušebního střediska, kde provádějí zkoušky lisování různých druhů odpadů, vyvíjí nové typy lisů pro různé materiály. Splnili si tak svůj sen.

Briketování truhlářských a pilařských odpadů


Dřevo zpracované do briket je ekologické palivo s výhřevností srovnatelnou s hnědým uhlím. Při optimálním spalování se vytváří pouze oxid uhličitý, který je opět spotřebován v průběhu růstu nové biomasy díky fotosyntéze. Dřevěné brikety se vyrábějí nejčastěji z truhlářských a pilařských odpadů. Důležitou podmínkou pro slisování odpadu je jeho velikost a vlhkost, která nesmí přesáhnout 15 %. Pro materiály s vyšší vlhkostí BRIKLIS nabízí briketovací linky BRISUR se sušárnou pilin. Mnoho majitelů kotlů pro spalování dřeva využívá příznivých vlastností briket jako je vysoká výhřevnost 18 MJ/kg, čistá manipulace, nízký obsah popela.

Briketování zemědělských odpadů a odpadového papíru


Zbytková biomasa a energetické rostliny zpracované do briket jsou také významnými obnovitelnými zdroji energie. Výhodou stébelnaté fytomasy je oproti dřevu její rychlá obnova. Obilná sláma, řepková sláma, seno, technické a energetické plodiny jako je šťovík, sloní tráva, technický len a konopí se prvotně upravují na drtičích, kde se rozmělní na drobnější části. Poté se při vlhkosti nepřesahující 15 % lisují do briket. Papír, který nelze recyklovat, je třeba energeticky využít. Briketování a spalování odpadového papíru je za určitých předpokladů podobné jako spalování dřeva.

Briketování měkkých objemných odpadů


Technologie briketování umožňuje zmenšit velmi objemné materiály až 50 krát. Zhutněním odpadu se sníží náklady na přepravu a náklady za uložení jinak nevyužitelného odpadu na skládkách. Jde především o materiály jako polyuretan, polystyrén, krátká přírodní textilní vlákna a prach z odsávacích systémů.

Briketování kovových odpadů


Největší výhodou technologie vysokotlakého lisování je přeměna odpadu na prodejný a lépe manipulovatelný produkt. Technologie vysokotlakého lisování umožňuje zpracování krátkých třísek z obrábění, vrtání nebo řezání oceli, litiny, hliníku, barevných kovů, drátků z pneumatik a brusných kalů. Zmenší se množství odpadu, ale zároveň se odpad přemění na nový výrobek nebo polotovar pro další zpracování či snadnější manipulaci. Při lisování je možné vytlačit a zachytit řezné kapaliny až do 5 % vlhkosti v briketách. Brikety se používají jako přímá náhrada zlomkového kovu ve slévárnách.

Pro lisování hliníkových třísek tlakem až 140 MPa jsou určeny Lisy BrikStar CM.
Lisy BrikStar METAL byly vyvinuty pro lisování kovových třísek z obrábění litiny, oceli nebo barevných kovů a brusných kalů tlakem až 400 MPa. Důležitým vybavením zvyšujícím přínos briketování je soustava záchytných van s čerpadly pro zachycování vylisovaných chladicích emulsí. Lis METAL byl v roce 2008 oceněn cenou GRAND PRIX na veletrhu FOR WASTE v Praze. Lisy pracují v automobilkách, závodech leteckého průmyslu, slévárnách, železárnách kovošrotech po celém světě.

Jednoúčelové stroje jsou konstruovány na přání zákazníků. Jedním z nich je např. lis ve firmě Geo Fischer Německo, vyrábějící 30 mm tablety se zušlechťujícími přísadami pro použití při tavbě ve slévárnách. Ve Švýcarsku v Christ + Heiri AG Salzach lisují jemné ocelové špony a brusné kaly z výroby součástek pro hodinky. V trezorech všech poboček ČNB PRAHA lisují lisy firmy BRIKLIS poškozené a vyřazené bankovky. Lisy HLS METAL 3000 zpracovávají nejen kovové třísky, ale i ocelové drátky získané z recyklace pneumatik silou 5 000 kN.


Zásada pro obchodní strategii BRIKLIS je být stále blízko zákazníka, nabízet mu produkty šité na míru a řešit jeho požadavky a problémy. Není důležité, zda chce zákazník briketovat dřevo, slámu, papír či kovy. Firma umí lisovat většinu požadovaných odpadů. Dodávané technologie jsou původní, vyšly z jejich výzkumu, vývoje a projekce.

Jana Šmejkalová
www.briklis.cz

BRIKLIS, spol. s r.o.
Malšice 335
391 75 Malšice - CZ
mail: info@briklis.cz

Upozornění: Na tomto fóru jsou prezentovány názory návštěvníků stránek a provozovatel portálu DŘEVAŘI.CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za prezentované názory a ani se s nimi neztotožňuje.