Jak vybrat vhodný briketovací lis

2011-09-14, 11:51
Odpověď
Odpověď s citací

Jak vybrat vhodný briketovací lis

*Dřevo zpracované do briket je ekologické palivo s výhřevností srovnatelnou s hnědým uhlím. Při optimálním spalování se vytváří pouze oxid uhličitý, který je opět spotřebován v průběhu růstu nové biomasy díky fotosyntéze. Jednou z jeho možných forem jsou dřevěné brikety, které se vyrábějí nejčastěji z truhlářských a pilařských odpadů. Mnoho majitelů kotlů pro spalování dřeva využívá jejich příznivých vlastností jako je vysoká výhřevnost, čistá manipulace, nízký obsah popela.*

Společnost BRIKLIS Malšice u Tábora založená v roce 1991 je největší výrobce briketovacích lisů pro zpracování odpadů v Česku. Lisy BrikStar pracují ve více než 30 zemích světa v průmyslu, zemědělství a v řemeslné výrobě pro lisování odpadů z truhlářských a pilařských provozů, jinak nevyužitelného drceného papíru a zemědělských odpadů. Nejvzdálenější instalací je briketovací linka pro zpracování pilařských odpadů s výkonem 1000 kg/h v Mongolsku. V novém školícím, vývojovém a zkušebním středisku v Malšicích u Tábora provádějí zkoušky lisování různých druhů odpadových materiálů, testují lisy, zlepšují jejich funkci. Probíhají zde i školení zákazníků, dealerů, servisních techniků o obsluze a údržbě lisů.

Jak stanovit výkon lisu


Firma poskytuje poradenskou činnost všem zájemcům o briketování a nabízí zdarma zkoušky briketování všech druhů odpadů. Pracovníci pomohou vyspecifikovat správný typ lisu a výkon lisu pro daný materiál. Pro obtížně lisovatelné materiály navrhnou některé z přídavných zařízení pro zlepšení kvality briket.
Pro přibližný výpočet kapacity požadovaného lisu můžeme použít zjednodušený výpočet, 1m3 truhlářského odpadu váží přibližně 100 kg. Lis s výkonem 25 kg/h zpracuje za 4 hodiny 100 kg odpadu, tj. 1 m3, za 8 hodin zpracuje tedy přibližně 2 m3 odpadu.
Lisy BrikStar umí slisovat dřevěný odpad od velmi jemných pilin až po hrubé hobliny. Změní-li se materiál z jemného na hrubý, vzdušný, nemusí se seřizovat ručně tak, aby vyráběly stejně dlouhé a kvalitní brikety. Malý řídící počítač dokáže měřit délku brikety a její kvalitní slisování. Lisy si samy přidají šnekovým podavačem více materiálu a tím vyrábí stejně dlouhé a kvalitní brikety.

Lisy BrikStar se bez obav zapojuje do výrobních linek


Typy BrikStar se dají napojit na každé jednotkové i centrální odsávání. V západní Evropě jsou lisy nejčastěji montovány pod filtry Höcker Polytechnik. V České republice se velmi často používá filtrační nástavba s ventilátorem firmy ACword, která je navržena pro lisy BrikStar. Ostatní výrobci odsávání CIPRES FILTR, ELBH, Brunclík realizují napojení pod odsávání zakázkově s menší úpravou. Na typy BrikStar C se zpevněnou konstrukci násypky ocelovým rámem s nosností 1 200 kg je možné postavit velkokapacitní filtrační zařízení.

Lisy pracují v automatickém režimu bez obsluhy propojeny s odsávacím zařízením do uzavřeného bezprašného systému likvidace odpadu. Volitelná násypka o objemu 1, 2 nebo 3 m3 s nouzovým vstupem umožní napojení lisů na různé typy odsávání i s více pytli a výkonným ventilátorem. Vyhrnovací fréza se samostatným pohonem a šnekový podavač materiálu ve dně násypky dokonale vyberou materiál v násypce. Lisy se po vyprázdnění násypky zastaví a díky čidlu minimální hladiny materiálu se po následném plnění násypky opět spustí. Čidlo maximální hladiny může spolupracovat s dalšími zařízeními linky.

Venkovní instalace lisů


Umístí-li se lis do nevytápěné místnosti, musí se použít olej viskózní třídy 22 nebo 15 nebo instalovat vyhřívání hydraulického oleje. Dále je nutné lis umístit alespoň pod lehkou stavbu nebo zakrytovat. Lis nesmí být vystaven přímému vlivu nepříznivého počasí.
Lis se může napojit pod silo propojením násypky textilním rukávcem s výpadem ze sila. Výpad ze sila by měl být co největší, aby se netvořily klenby materiálu v sile. Dopravovat materiál ze sila se může dopravníkem, je-li silo s vyhrnováním. Optimální tvar propojení je směrem dolů rozšiřující se kužel.
Brikety je možno dopravovat bez problémů až do vzdálenosti cca 15 m s postupným převýšením. Při dopravě na delší vzdálenosti se nedoporučuje použití kolen. Při používání delší trasy dopravy briket se zvyšuje riziko prasknutí prvního kolena briketovodu. Potrubí by mělo mít čisticí a servisní vstupy. Lis je standardně vybaven briketovodem ze dvou kolen.

Briketovací linky pro vlhký materiál


Piliny a hobliny z truhláren a pil jsou optimální surovinou pro výrobu briket. Výhodné je použití odpadu ve vhodné formě bez nutnosti dalších úprav. Důležitou podmínkou pro slisování odpadu je jeho velikost a vlhkost, která nesmí přesáhnout 15 %. Pro materiály s vyšší vlhkostí BRIKLIS nabízí briketovací linky BRISUR. Skládají se z přihrnovacího šneku pro nabírání suroviny z volně sypané hromady, systému pásových a šnekových dopravníků pro přepravu pilin, třídiče pilin, bubnové sušárny BUS včetně kotle pro její vytápění a jednoho nebo více kusů briketovacích lisů BrikStar. Linku je možné doplnit drtičem nebo nožovým mlýnem pro přípravu všech druhů odpadů, rotačním stojanem pro balení briket a další příslušenstvím.

Jak velká plocha se vytopí vyrobenými briketami


Brikety ze dřeva mají výhřevnost 18 MJ/kg. Podle norem je maximální přípustná spotřeba tepla pro vytápění 1 m2 podlahové plochy rodinného domu 145,9 kWh/m2/rok. Rodinný domek o podlahové ploše 150 m2 by měl tedy spotřebovat 21 885 kWh tepla. To představuje cca 4 757 kg briket spálených s účinností 92 %.
Toto množství briket vyrobí nejmenší lis BrikStar 25 za 190 hodin. Tento lis je tedy schopen vyrobit za rok palivo pro 10 rodinných domků. Toto množství briket vyrobí i lis BrikStar 100, ale za 48 hodin. Tento lis je tedy schopen vyrobit za rok palivo pro 42 rodinných domků nebo vytápět výrobní halu o ploše 9500 m2.

Zajištění servisu, zařízení na míru


Firma poskytuje servis na všechna svá zařízení, tedy i na starší typy lisů, do 48 hodin po dobu 12 měsíců. Záruční doba může být smluvně prodloužena na 24 měsíců za určitých domluvených podmínek.
Na skladě drží náhradní díly i pro lisy více než 10 let staré. Většinu dílů si vyrábí sami na obráběcích centrech, hlídají si jejich kvalitu, a můžou vyrobit díl i pro starší typ lisu. BRIKLIS je firma s moderním zázemím poskytujícím záruku kvality. Servis lisů poskytují po ČR i po celé Evropě. Nerozlišují, zda jde o zařízení malého výkonu či nákladnou technologii.

Jana Šmejkalová
www.briklis.cz

BRIKLIS, spol. s r.o.
Malšice 335
391 75 Malšice - CZ
mail: info@briklis.cz*

Upozornění: Na tomto fóru jsou prezentovány názory návštěvníků stránek a provozovatel portálu DŘEVAŘI.CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za prezentované názory a ani se s nimi neztotožňuje.