Spoločnosť Drevoprofi

2012-06-07, 09:34
Odpověď
Odpověď s citací
Spoločnosť Drevoprofi

Spoločnosť Drevoprofi

Spoločnosť Drevoprofi

Spoločnosť Drevoprofi

Spoločnosť Drevoprofi

Vážení obchodní partneri,
Spoločnosť Drevoprofi pôsobí na slovenskom trhu od r.2002, pričom v r.2010 prešla transformáciou z f.o. na formu s.r.o.. Spoločnosť sa od počiatku existencie špecializuje na komplexné zabezpečenie drevospracujúcich a drevoobrábacích firiem, pilníc a podnikov zaoberajúcich sa spracovaním drevného odpadu. Doplnkovou činnosťou je predaj elektrického ručného náradia, drevoobrábacích nástrojov a ich servis.

Za celé obdobie existencie naša spoločnosť dodala viac ako 1.000 jednotlivých strojov a technologických celkov. Okrem samotného predaja zaisťujeme i finacovanie nákupu cez zmluvných partnerov a ponúkame spoluprácu pri získavaní dotacií zo štrukturálnych fondov EU.

Hlavné odbory činnosti :


Stolárske a nábytkárske stroje.
- Spracovanie lamina (formátovacie píly, kolíkovačky, olepovačky, obrábacie centrá)
- Spracovanie masívu(zrovnávačky, hrúbkovačky, spodné frézky, brúsky, výroba okien)
- Dýhovanie (dýhovacie lisy, plošné, vákuové)
- Povrchová úprava(brúsenie, kartáčovanie, nanášanie náterových hmôt, striekanie)

Vybavenie pilníc.
- stroje pre spracovanie dreva až po sušenie(kmeňové pásové píly, krátiace píly, rozmietacie a omietacie píly, sušiarne reziva a príslušenstvo k sušiarniam)

Využitie drevného odpadu.
- Zhodnotenie odpadovej suroviny, odsávanie lokálne, centrálne + príslušenstvo, briketovacie lisy, kotly na biomasu, peletovacie lisy .

Predaj elektrického ručného náradia, drevoobrábacích nástrojov a servis strojov, nástrojov.

Široké portfólio zastupovaných značiek spolu s profesionálnym a ústretovým prístupom našich zamestnancov k zákazníkom smerujeme k tomu, aby pri výbere akéhokoľvek produktu z cieľového segmentu našou spoločnosťou zastupované značky rezonovali pri rozhodovaní zákazníka ako riešenie s najvyššou možnou technickou kvalitou a úrovňou služieb.

Veríme, že nový webový portál prispeje k lepšej informovanosti zákazníkov a poskytne Vám všetky potrebné informácie o zastupovaných značkách a ich produktoch.

S úctou
Ing. Radoslav Olexa

DREVOPROFI s.r.o.
Dobronivská č.10,Zvolen 96001
Tel.č.: +421(0)45 53 35 743
Email : info@drevoprofi.sk

Upozornění: Na tomto fóru jsou prezentovány názory návštěvníků stránek a provozovatel portálu DŘEVAŘI.CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za prezentované názory a ani se s nimi neztotožňuje.