LATOVKA- fyzikálno-mechanicke vlastnosti

2008-11-06, 11:04
Odpověď
Odpověď s citací

LATOVKA- fyzikálno-mechanicke vlastnosti

neviete nahodou niekto kde by som mohol zisti informacie o latovke? hustotu pri 0% a pri 12% , zosychanie, napucanie, dalej pevnost -tlaku, tahu ohybe, modul pružnosti a tvrdost?? za vsetky info dakujem
2011-10-12, 08:59
Odpověď
Odpověď s citací

RE: LATOVKA- fyzikálno-mechanicke vlastnosti

prosím o vytypovanie vhodnej laťovky
pre posuvný strôl rozmer 2200x3200 mm,
hrúbka 20-25mm,plošné zťaženie 65 kg/m2,
požadovaný je minimálny priehyb v oboch osiach, na povrchu nezáleží/ bude potiahnutý nerezovým plechom/, podopretý stôl bude na oboch dlhších hranách-3200mm podperou o šírke 20mm.
2010-11-13, 13:45
Odpověď
Odpověď s citací

Trendy vo výrobe a použitie latoviek u nas a vo svete

ahojte všetci mam bakalarsku temu ´´Trendy vo výrobe a použitie latoviek u nas a vo svete´´ veľmi by ste my pomohli keby ste my poslali nejake informacie na tuto temu ďakujem.
2009-11-27, 15:18
Odpověď
Odpověď s citací

slivka

Zdravim, nevedeli by ste mi najst nejake udaje o mechanickych vlastnostiach slivky?
2009-07-01, 12:41
Odpověď
Odpověď s citací

5 vrstvova preglejka

Ahoj, prosim ta nenasiel by si nieco aj k 5 vrstvovym preglejkam...

Dakujem

Danka
2008-12-29, 10:33
Odpověď
Odpověď s citací

RE: LAŤOVKA- fyzikálno-mechanicke vlastnosti

> Ahoj, našiel som také info, možno sa ti zíde.
> Mám aj k tomu obrázky - náčrty.
> Ak by si potreboval, pošlem ti ich na email, ale nemám ho.
> RM
>
>
> Preglejka - najbežnejší typ preglejovanej dosky - má všetky
> svoje vrstvy zložené z dýh, ktoré sú zlepené v rovine dosky.
> Ďalšie typy preglejovaných dosák môžu mať (väčšinou)
> stredné vrstvy zhotovené z iného materiálu než sú dyhy. Ak je
> stredná vrstva preglejovanej dosky vytvorená z latiek z
> prírodného dreva, takýto materiál sa nazýva latovka.
>
> Latovka je konštrukčná doska vyrobená obojstranným oblepením
> latovkového stredu dyhami; smer vlákien susedných dýh musí byť
> na seba kolmý. Latovkový stred je hrubý minimálne 7 mm, nebýva
> však hrubší ako 30 mm.
> Stredná vrstva preglejovanej dosky môže byť vyhotovená i z
> menších drevných elementov, ako sú latky, napr. z tenkých
> doštičiek hrúbky do 7 mm alebo i z lúpaných dýh narezaných na
>
> niektorých latovkových stredov, dyhy sú vždy navzájom zlepené.
> Niektoré preglejované dosky sa vyrábajú i s vyľahčeným
> stredom. Stredná vrstva latoviek a iných preglejovaných dosák sa
> zhotovuje rôznymi spôsobmi, pričom snahou je zostaviť ju vždy
> tak, aby sa tvar preglejovanej dosky nemenil vplyvom kolísania
> teploty a vlhkosti okolitého vzduchu. Pri výrobe latoviek, ktoré
> len minimálne menia svoj tvar, sa používa rezivo, ktoré v čase
> spracovania má vlhkosť rovnú minimálnej vlhkosti prostredia, v
> ktorom je latovka používaná. Stredná vrstva je vždy
> oplášťovaná lúpanými dyhami z drevín osika, topoľ, smrek,
> buk, breza alebo inej vhodnej dreviny.
>
> Podľa fyzikálnych a mechanických vlastností a podľa druhu
> lepenia sa latovky rozdeľujú na typy:
> a)latovky na vnútorné použitie;
> b)latovky na vonkajšie použitie.
>
> Podľa konštrukcie latovkového stredu sa latovky rozdeľujú na dve
> základné skupiny:
> a)latovky so stredom špagátovým - latovkový stred je vyrobený z
> bočného hrúbkovo egalizovaného smrekového alebo jedľového
> reziva. Rezivo sa rozreže na latky a latky sa po otočení o 90o z
> polohy, akú mali v doske, tesne k sebe spoja špagátom zapusteným
> do drážok naprieč latiek (obr. 4);
> b)latovky so stredom lepeným - latovkové stredy sú vyrobené buď
> rozrezaním bloku zlepených spároviek rezom kolmo k ploche
> spároviek alebo z latiek vyrobených z reziva a lepených tesne k
> sebe po ich otočení o 90o z polohy, akú mali pred rozrezaním
> (obr. 5).
>
> Na výrobu latoviek sa väčšinou používa močovinoformaldehydové
> lepidlo, ale na výrobu latoviek pre vonkajšie použitie sa používa
> fenolformaldehydové lepidlo. Pre vybrané typy latoviek sa
> používajú aj iné vhodné lepidlá. Takéto lepidlá sú vždy
> upravené tak, aby sa dosiahla predpísaná kvalita lepeného spoja a
> emisná trieda výrobku.
>
> Pre konštrukciu latoviek platia tieto zásady:
> a)latovky trojvrstvové - hrúbka povrchových dýh 2,5 až 4 mm,
> smer vlákien povrchových dýh musí byť kolmý na smer vlákien
> latiek v latovkovom strede;
> b)latovky päťvrstvové - hrúbka povrchových dýh 1,2 až 1,5 mm,
> hrúbka vložiek 1,2 až 3 mm, smer vlákien vložiek musí byť
> kolmý na smer vlákien latovkového stredu, smer vlákien povrchovej
> dyhy musí byť kolmý na smer vlákien vložky (u zdvojených
> povrchových dýh musí byť súhlasný so smerom vlákien vložky);
> vrstvy dýh ležiacich symetricky k stredu musia byť vyrobené
> rovnakých spôsobom a z rovnakej dreviny;
> c)latovky päťvrstvové so zdvojenou povrchovou vrstvou sú latovky,
> u ktorých sú namiesto vložiek použité zdvojené povrchové dyhy,
> ktoré sú z rovnakej dreviny a majú zhodný smer vlákien;
> d)latovky viacvrstvové.
>
> Latovky sa vyrábajú v týchto základných veľkostiach, daných
> rozmermi lisovacích platní:
> - šírka 1 220 mm (620, 920, 1080 mm);
> - dĺžka 2 400 mm (1550, 1700, 1750, 1830, 1900, 2000, 2100, 2200,
> 2300 mm);
> - hrúbka 16, 19, 22, 25, 30 a 35 mm.
>
> Pre výrobu nábytku sa väčšinou používajú iba hrúbky 16, 19,
> prípadne 22 mm.
> Latovky sa vyrábajú obojstranne brúsené i nebrúsené. Dovolené
> odchýlky v hrúbke sú:
> - latovky 16 až 19 mm brúsené: + 0,4 mm, - 0,2 mm,
> nebrúsené: ? 1,0 mm;
> - latovky 22 až 35 mm brúsené: + 0,5 mm, - 0,2 mm,
> nebrúsené: ? 1,2 mm.
> Základná technická charakteristika latoviek je určená normou STN
> 49 2411.
>
> TECHNOLÓGIA VÝROBY LATOVIEK
> Rezivo, z ktorého sa majú vyrábať latovkové stredy sa vysuší
> na potrebnú vlhkosť (6 - 8 %) a po vysušení sa z neho vyrobia
> latky potrebných rozmerov. Povrchové dyhy sú lúpané, sušené,
> triedené a opravované tým istým spôsobom, ako bolo uvedené pri
> výrobe preglejok.
> Na začiatku automatizovanej výrobnej linky je vibračný stôl, kde
> dochádza k rovnobežnému zosadeniu jednotlivých latiek; odtiaľ
> postupujú latky v pozdĺžnom smere a tvoria voľne ležiaci
> jednovrstvový koberec. Zarážka obmedzuje priechod latiek tak, aby
> nemohli ležať vo dvoch vrstvách nad sebou. Podávacia rýchlosť
> latiek je vyššia než výrobná rýchlosť celého stroja a preto
> sa zadné latky neustále dotláčajú k latkám predchádzajúcim.
> Koberec je po šírke postupne stláčaný z boku. Latky v koberci je
> možné spájať (lepením, špagátom a pod.) alebo je možné ich
> ponechať voľné až do zalisovania. Z hľadiska presného
> formátovania zadyhovaných dielcov pri výrobe nábytku je
> výhodnejšie zlepiť všetky latky latovkového stredu tak, aby
> vytvorili monoblok. Predíde sa tým odštiepovaniu hrán a
> následným ručným opravám, ktoré znemožňujú priebežnú
> výrobu dielcov z latoviek na mechanizovaných linkách. Vytvorený
> nekonečný pás latiek prechádza valcovou nanášačkou, ktorá
> nanesie na oba povrchy latovkového stredu nános lepidla.
> Nasledujúcim uzlom je uzol dyhovania latovkového stredu. Dyhové
> listy s vlhkosťou 8 - 12 %, presne naformátované pre šírkové
> zosadzovanie sa kladú vedľa seba na dopravníky osobitne pre
> každý z oboch povrchov. Obidva pásy obalia latovkový stred v
> špeciálnom zariadení a vytvorený súbor prejde predlisom.
> Latovky sa väčšinou lisujú za horúca v 1-etážovom lise. Lis sa
> pohybuje na oceľových koľajniciach vpred i vzad. Pohyb vpred
> zodpovedá výrobnej rýchlosti latovky, ktorá je nastaviteľná
> podľa hrúbky latovky, hrúbky povrchových dýh, typu lepidla a
> pod. Pohyb vzad pri
> otvorenej etáži je zrýchlený, pretože ide o čas stratový. Pri
> použití močovinoformaldehydových lepidiel je optimálna lisovacia
> teplota 105 - 110 oC, lisovací tlak sa pohybuje v rozmedzí 0,8 - 1,0
> MPa, čiže je omnoho nižší, ako lisovací tlak pri lepení
> preglejok. Pri bežných hrúbkach latoviek je lisovací čas 10 až
> 12 minút
>
> VLASTNOSTI LATOVIEK
> Latovky sa vyznačujú pri relatívne nízkej hustote vysokou
> pevnosťou v oboch základných smeroch a pomerne vysokou rozmerovou
> stálosťou. V porovnaní s bežnými typmi drevotrieskových dosák
> majú latovky vynikajúce hodnoty, najmä pevnosti v ťahu kolmo na
> rovinu dosky, pevnosti v ohybe a module pružnosti v ohybe, a preto
> sú pri ohybovom namáhaní tvarovo stálejšie. Tieto parametre
> dávajú predpoklady pre využitie latoviek v konštrukcii nábytku,
> najmä u tých dielcov, u ktorých sú vyššie požiadavky na
> odolnosť pri namáhaní alebo umožňujú použitie latoviek menšej
> hrúbky pri dosiahnutí rovnakých výsledných parametrov. Ide o
> police pre vysoké zaťaženie, boky postelí, nosné dielce kostier
> čalúneného nábytku, namáhané dielce stolového nábytku, dobre
> sa v nich uchytáva nábytkárske kovanie a pod.
>
>
> Základné fyzikálne a mechanické vlastnosti
> latoviek

>
> Vlastnosť
> (jednotka)  -   latovka na
> vnútorné použitie  -  latovka
> na vonkajšie použitie

> Kvalita lepeného spoja
> Počet skúšaných
> latoviek(kus)  -  
> 8  -  8
> Počet nevyhovujúcich známok kvality lepeného spoja v
> latovke(kus)  -  
> max.3  -  max. 3
> Maximálny počet nevyhovujúcich dosák vo
> výbere(kus)  -  
> 1  -  1
> Absolútna vlhkosť v čase
> dodávky(%)  -   5 až
> 10,5  -  5 až 12
> Pevnosť v ťahu kolmo k rovine
> latovky(MPa)  -  
> 0,9  -  0,9
> Pevnosť v ohybe pozdĺž latovkového
> stredu(MPa)  -   neuvádza
> sa  -  min. 35
> Pevnosť v ohybe naprieč latovkovým
> stredom(MPa)  -   neuvádza
> sa  -  min. 25
> E-1 obsah uvoľniteľného formaldehydu v
> latovke(mg.m-3)  -   max.
> 0,124  -  max. 0,124
> E-2 obsah uvoľniteľného formaldehydu v
> latovke(mg.m-3)  -   min.
> 0,125  -  min. 0,125
>
> POUŽITIE LATOVIEK
>
> Latovky sú najvyhľadávanejším materiálom pre výrobu
> kvalitného nábytku. Napriek veľkému úsiliu nahradiť ich inými
> materiálmi, najmä drevotrieskovými doskami, sa nepodarilo
> vytlačiť latovky z používania. Výrobcov nábytku neodrádza ani
> vysoká cena latoviek, spôsobená surovinovou náročnosťou. Aj do
> budúcnosti je potrebné počítať s tým, že si latovky
> pravdepodobne udržia pozíciu materiálu veľmi vhodného na výrobu
> nábytku. Používajú sa predovšetkým na korpusy skriňového
> nábytku, na výrobu dielcov mechanicky najviac namáhaných (police,
> boky postelí a pod.). na vstavaný nábytok, na výrobu dverí a na
> obklady stien. Konštrukcia latovky umožňuje i výrobu
> zaoblených rohov, taktiež pre dvere skriňového nábytku, čelá
> postelí atď.
2008-11-25, 12:35
Odpověď
Odpověď s citací

RE: LAŤOVKA- fyzikálno-mechanicke vlastnosti

cau.. no velmi pekne dakujem za vsetky info. Mne sa staci iba ta tabulka o tych vlastnostiach.. ale potreboval by som este zdroj ze odkial si to pisal ... potrebujem to uviest do prace. A este raz diki
2008-11-12, 09:18
Odpověď
Odpověď s citací

LAŤOVKA- fyzikálno-mechanicke vlastnosti

Ahoj, našiel som také info, možno sa ti zíde.
Mám aj k tomu obrázky - náčrty.
Ak by si potreboval, pošlem ti ich na email, ale nemám ho.
RM


Preglejka - najbežnejší typ preglejovanej dosky - má všetky svoje vrstvy zložené z dýh, ktoré sú zlepené v rovine dosky. Ďalšie typy preglejovaných dosák môžu mať (väčšinou) stredné vrstvy zhotovené z iného materiálu než sú dyhy. Ak je stredná vrstva preglejovanej dosky vytvorená z latiek z prírodného dreva, takýto materiál sa nazýva latovka.

Latovka je konštrukčná doska vyrobená obojstranným oblepením latovkového stredu dyhami; smer vlákien susedných dýh musí byť na seba kolmý. Latovkový stred je hrubý minimálne 7 mm, nebýva však hrubší ako 30 mm.
Stredná vrstva preglejovanej dosky môže byť vyhotovená i z menších drevných elementov, ako sú latky, napr. z tenkých doštičiek hrúbky do 7 mm alebo i z lúpaných dýh narezaných na
niektorých latovkových stredov, dyhy sú vždy navzájom zlepené. Niektoré preglejované dosky sa vyrábajú i s vyľahčeným stredom. Stredná vrstva latoviek a iných preglejovaných dosák sa zhotovuje rôznymi spôsobmi, pričom snahou je zostaviť ju vždy tak, aby sa tvar preglejovanej dosky nemenil vplyvom kolísania teploty a vlhkosti okolitého vzduchu. Pri výrobe latoviek, ktoré len minimálne menia svoj tvar, sa používa rezivo, ktoré v čase spracovania má vlhkosť rovnú minimálnej vlhkosti prostredia, v ktorom je latovka používaná. Stredná vrstva je vždy oplášťovaná lúpanými dyhami z drevín osika, topoľ, smrek, buk, breza alebo inej vhodnej dreviny.

Podľa fyzikálnych a mechanických vlastností a podľa druhu lepenia sa latovky rozdeľujú na typy:
a)latovky na vnútorné použitie;
b)latovky na vonkajšie použitie.

Podľa konštrukcie latovkového stredu sa latovky rozdeľujú na dve základné skupiny:
a)latovky so stredom špagátovým - latovkový stred je vyrobený z bočného hrúbkovo egalizovaného smrekového alebo jedľového reziva. Rezivo sa rozreže na latky a latky sa po otočení o 90o z polohy, akú mali v doske, tesne k sebe spoja špagátom zapusteným do drážok naprieč latiek (obr. 4);
b)latovky so stredom lepeným - latovkové stredy sú vyrobené buď rozrezaním bloku zlepených spároviek rezom kolmo k ploche spároviek alebo z latiek vyrobených z reziva a lepených tesne k sebe po ich otočení o 90o z polohy, akú mali pred rozrezaním (obr. 5).

Na výrobu latoviek sa väčšinou používa močovinoformaldehydové lepidlo, ale na výrobu latoviek pre vonkajšie použitie sa používa fenolformaldehydové lepidlo. Pre vybrané typy latoviek sa používajú aj iné vhodné lepidlá. Takéto lepidlá sú vždy upravené tak, aby sa dosiahla predpísaná kvalita lepeného spoja a emisná trieda výrobku.

Pre konštrukciu latoviek platia tieto zásady:
a)latovky trojvrstvové - hrúbka povrchových dýh 2,5 až 4 mm, smer vlákien povrchových dýh musí byť kolmý na smer vlákien latiek v latovkovom strede;
b)latovky päťvrstvové - hrúbka povrchových dýh 1,2 až 1,5 mm, hrúbka vložiek 1,2 až 3 mm, smer vlákien vložiek musí byť kolmý na smer vlákien latovkového stredu, smer vlákien povrchovej dyhy musí byť kolmý na smer vlákien vložky (u zdvojených povrchových dýh musí byť súhlasný so smerom vlákien vložky); vrstvy dýh ležiacich symetricky k stredu musia byť vyrobené rovnakých spôsobom a z rovnakej dreviny;
c)latovky päťvrstvové so zdvojenou povrchovou vrstvou sú latovky, u ktorých sú namiesto vložiek použité zdvojené povrchové dyhy, ktoré sú z rovnakej dreviny a majú zhodný smer vlákien;
d)latovky viacvrstvové.

Latovky sa vyrábajú v týchto základných veľkostiach, daných rozmermi lisovacích platní:
- šírka 1 220 mm (620, 920, 1080 mm);
- dĺžka 2 400 mm (1550, 1700, 1750, 1830, 1900, 2000, 2100, 2200, 2300 mm);
- hrúbka 16, 19, 22, 25, 30 a 35 mm.

Pre výrobu nábytku sa väčšinou používajú iba hrúbky 16, 19, prípadne 22 mm.
Latovky sa vyrábajú obojstranne brúsené i nebrúsené. Dovolené odchýlky v hrúbke sú:
- latovky 16 až 19 mm brúsené: + 0,4 mm, - 0,2 mm,
nebrúsené: ? 1,0 mm;
- latovky 22 až 35 mm brúsené: + 0,5 mm, - 0,2 mm,
nebrúsené: ? 1,2 mm.
Základná technická charakteristika latoviek je určená normou STN 49 2411.

TECHNOLÓGIA VÝROBY LATOVIEK
Rezivo, z ktorého sa majú vyrábať latovkové stredy sa vysuší na potrebnú vlhkosť (6 - 8 %) a po vysušení sa z neho vyrobia latky potrebných rozmerov. Povrchové dyhy sú lúpané, sušené, triedené a opravované tým istým spôsobom, ako bolo uvedené pri výrobe preglejok.
Na začiatku automatizovanej výrobnej linky je vibračný stôl, kde dochádza k rovnobežnému zosadeniu jednotlivých latiek; odtiaľ postupujú latky v pozdĺžnom smere a tvoria voľne ležiaci jednovrstvový koberec. Zarážka obmedzuje priechod latiek tak, aby nemohli ležať vo dvoch vrstvách nad sebou. Podávacia rýchlosť latiek je vyššia než výrobná rýchlosť celého stroja a preto sa zadné latky neustále dotláčajú k latkám predchádzajúcim. Koberec je po šírke postupne stláčaný z boku. Latky v koberci je možné spájať (lepením, špagátom a pod.) alebo je možné ich ponechať voľné až do zalisovania. Z hľadiska presného formátovania zadyhovaných dielcov pri výrobe nábytku je výhodnejšie zlepiť všetky latky latovkového stredu tak, aby vytvorili monoblok. Predíde sa tým odštiepovaniu hrán a následným ručným opravám, ktoré znemožňujú priebežnú výrobu dielcov z latoviek na mechanizovaných linkách. Vytvorený nekonečný pás latiek prechádza valcovou nanášačkou, ktorá nanesie na oba povrchy latovkového stredu nános lepidla.
Nasledujúcim uzlom je uzol dyhovania latovkového stredu. Dyhové listy s vlhkosťou 8 - 12 %, presne naformátované pre šírkové zosadzovanie sa kladú vedľa seba na dopravníky osobitne pre každý z oboch povrchov. Obidva pásy obalia latovkový stred v špeciálnom zariadení a vytvorený súbor prejde predlisom.
Latovky sa väčšinou lisujú za horúca v 1-etážovom lise. Lis sa pohybuje na oceľových koľajniciach vpred i vzad. Pohyb vpred zodpovedá výrobnej rýchlosti latovky, ktorá je nastaviteľná podľa hrúbky latovky, hrúbky povrchových dýh, typu lepidla a pod. Pohyb vzad pri
otvorenej etáži je zrýchlený, pretože ide o čas stratový. Pri použití močovinoformaldehydových lepidiel je optimálna lisovacia teplota 105 - 110 oC, lisovací tlak sa pohybuje v rozmedzí 0,8 - 1,0 MPa, čiže je omnoho nižší, ako lisovací tlak pri lepení preglejok. Pri bežných hrúbkach latoviek je lisovací čas 10 až 12 minút

VLASTNOSTI LATOVIEK
Latovky sa vyznačujú pri relatívne nízkej hustote vysokou pevnosťou v oboch základných smeroch a pomerne vysokou rozmerovou stálosťou. V porovnaní s bežnými typmi drevotrieskových dosák majú latovky vynikajúce hodnoty, najmä pevnosti v ťahu kolmo na rovinu dosky, pevnosti v ohybe a module pružnosti v ohybe, a preto sú pri ohybovom namáhaní tvarovo stálejšie. Tieto parametre dávajú predpoklady pre využitie latoviek v konštrukcii nábytku, najmä u tých dielcov, u ktorých sú vyššie požiadavky na odolnosť pri namáhaní alebo umožňujú použitie latoviek menšej hrúbky pri dosiahnutí rovnakých výsledných parametrov. Ide o police pre vysoké zaťaženie, boky postelí, nosné dielce kostier čalúneného nábytku, namáhané dielce stolového nábytku, dobre sa v nich uchytáva nábytkárske kovanie a pod.


Základné fyzikálne a mechanické vlastnosti latoviek

Vlastnosť (jednotka)  -   latovka na vnútorné použitie  -  latovka na vonkajšie použitie
Kvalita lepeného spoja
Počet skúšaných latoviek(kus)  -   8  -  8
Počet nevyhovujúcich známok kvality lepeného spoja v latovke(kus)  -   max.3  -  max. 3
Maximálny počet nevyhovujúcich dosák vo výbere(kus)  -   1  -  1
Absolútna vlhkosť v čase dodávky(%)  -   5 až 10,5  -  5 až 12
Pevnosť v ťahu kolmo k rovine latovky(MPa)  -   0,9  -  0,9
Pevnosť v ohybe pozdĺž latovkového stredu(MPa)  -   neuvádza sa  -  min. 35
Pevnosť v ohybe naprieč latovkovým stredom(MPa)  -   neuvádza sa  -  min. 25
E-1 obsah uvoľniteľného formaldehydu v latovke(mg.m-3)  -   max. 0,124  -  max. 0,124
E-2 obsah uvoľniteľného formaldehydu v latovke(mg.m-3)  -   min. 0,125  -  min. 0,125

POUŽITIE LATOVIEK

Latovky sú najvyhľadávanejším materiálom pre výrobu kvalitného nábytku. Napriek veľkému úsiliu nahradiť ich inými materiálmi, najmä drevotrieskovými doskami, sa nepodarilo vytlačiť latovky z používania. Výrobcov nábytku neodrádza ani vysoká cena latoviek, spôsobená surovinovou náročnosťou. Aj do budúcnosti je potrebné počítať s tým, že si latovky pravdepodobne udržia pozíciu materiálu veľmi vhodného na výrobu nábytku. Používajú sa predovšetkým na korpusy skriňového nábytku, na výrobu dielcov mechanicky najviac namáhaných (police, boky postelí a pod.). na vstavaný nábytok, na výrobu dverí a na obklady stien. Konštrukcia latovky umožňuje i výrobu
zaoblených rohov, taktiež pre dvere skriňového nábytku, čelá postelí atď.

Upozornění: Na tomto fóru jsou prezentovány názory návštěvníků stránek a provozovatel portálu DŘEVAŘI.CZ nepřebírá žádnou odpovědnost za prezentované názory a ani se s nimi neztotožňuje.