E-trend

Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

E-trend   |   Ekonomické zprávy   |   01.10.2019 Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
E-trend

Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

E-trend   |   Ekonomické zprávy   |   19.09.2019 V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
SITA

PREŠOV: MŽP chce podľa VLKa zrušiť naprísnejšiu ochranu v častiach pralesov, envirorezort to ostro popiera

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   19.09.2019 Slovensko stále nie je schopné zabezpečiť ochranu Karpatských bukových pralesov zaradených do Svetového dedičstva UNESCO, tvrdí Lesoochranárske zoskupenie VLK
SITA

LESY: Vlani bola na Slovensku vykonaná obnova lesa na ploche viac ako 17 tisíc hektárov

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   19.09.2019 Na konci roka 2018 zostala na Slovensku na obnovu lesa v zákonných lehotách holina s výmerou 15 734 hektárov.
SITA

ENERGETIKA: Slováci vlani spálili menej drevnej biomasy

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   19.09.2019 Za znížením spotreby drevnej biomasy možno hľadať rast objemu priemyselného zhodnocovania dreva tuzemskými spracovateľmi.
SITA

LESY: Nedostatkom zákona o lesoch je jeho podradenosť zákonu o ochrane prírody, tvrdí šéfka najväčšej píly v SR

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   19.09.2019 V súčasnej situácii treba podľa riaditeľky spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber posilniť kompetencie lesníkov.
SITA

MŽP: Envirorezort upravil hranice Karpatských bukových pralesov, žiadalo to UNESCO

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   19.09.2019 UNESCO opakovane vyzvalo Slovensko, aby zabezpečilo primeranú ochranu Karpatských bukových pralesov a vytýčilo presné hranice, v ktorých sa bude najprísnejšia ochrana dodržiavať
SITA

LESY: SPK víta novelu zákona o lesoch, platforma Zachráňme lesné bohatstvo Slovenska chce zosúladenie legislatívy

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   19.09.2019 Komplexnú novelu zákona o lesoch, ktorou sa spresňuje ochrana lesných pozemkov a prehodnocujú sa podmienky vykonávania náhodnej ťažby dreva, parlament definitívne schválil vo štvrtok.
SITA

MPRV: Novela zákona o lesoch reaguje najmä na klimatickú zmenu

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   19.09.2019 Zákon podrobnejšie špecifikuje uplatňovanie prírode blízkeho hospodárenie v lesoch ako jedno z dôležitých opatrení v podmienkach prebiehajúcej klimatickej zmeny.
SITA

ENVIRO: Novela zákona o ochrane prírody podľa ochranárov nezlepší ochranu prírody

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   19.09.2019 Novelu, ktorej hlavným cieľom je zastaviť plošné výruby v chránených oblastiach a posilniť právomoci štátnych ochranárov, schválil v stredu parlament
SITA

NR SR: Plošné výruby v národných parkoch zakážu zákonom

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   12.09.2019 V národných parkoch budú plošné výruby zakázané zákonom. Parlament dnes schválil novelu zákona o ochrane prírody a krajiny, ktorá zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach.
SITA

NR SR: Štátni ochranári žiadajú poslancov, aby schválili novelu o ochrane prírody a zachránili tak národné parky

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   12.09.2019 Štátni ochranári rozdali poslancom pohľadnice, ktoré nezachytávajú malebné zábery štítov a lesov, ale rozsiahle výruby
SITA

ENVIRO: Vlastníci neštátnych lesov vyzývajú neprijať novelu zákona o ochrane prírody

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   12.09.2019 MŽP podľa ministra Sólymosa registruje snahu určitých záujmových skupín, aby sa novela zákona o ochrane prírody v parlamente neprijala.
SITA

LESY: Slovenské lesy potrebujú jedinečnú legislatívu garantujúcu starostlivosť o ne, tvrdia lesníci

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   12.09.2019 Podľa lesníkov je nevyhnutné zosúladiť existujúci zákon o ochrane prírody a krajiny a zákon o lesoch do podoby vzájomne prepojeného legislatívneho predpisu.
SITA

ENVIRO: Pri likvidácii invazívnej dreviny postupujú v súlade so zákonom, bránia sa Lesy SR pred žalobou VLK-a

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   12.09.2019 Lesoochranárske zoskupenie VLK sa obrátilo na súd v súvislosti s vydaním povolenia na aplikáciu chemických látok v lesoch v okolí Bratislavy, ktoré udelil odbor životného prostredia na Okresnom úrade Bratislava.
Wood-Mizer CZ s.r.o.

Wood-Mizer představuje kompaktní, ekonomickou pilu LX50

Wood-Mizer CZ s.r.o.   |   Představujeme   |   08.09.2019 Wood-Mizer uvádí na trh novou pilu počáteční úrovně pro kutily se dřevem a pro malé podnikání
SITA

LESY: NKÚ doplnil svoj plán o kontrolu hospodárenia vo vojenských lesoch a protipožiarneho systému v Lesoch SR

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   05.09.2019 Na oba problémy poukázali podľa NKÚ nielen rizikové analýzy úradu, ale aj poslanci Národnej rady SR či občania prostredníctvom podnetov.
SITA

KRUPINA: Mestské lesy chcú nakúpiť techniku za viac ako štvrť milióna eur

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   05.09.2019 Kritériom na vyhodnotenie ponuky je cena bez DPH
SITA

VLÁDA: Lesné hospodárstvo dosiahlo vlani kladný hospodársky výsledok 40,62 mil. eur

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   05.09.2019 Ťažba dreva v roku 2018 predstavovala 9,86 mil. metrov kubických.
SITA

MŽP: Novela zákona o prírode, ktorá zabráni výrubom v národných parkoch, prešla výborom parlamentu

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   05.09.2019 Minister životného prostredia László Sólymos verí, že poslanci NR SR schvália novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorá zabezpečí účinnejšiu ochranu národných parkov a iných chránených území.
SITA

ENVIRO: Tretina pralesov nie je dostatočne chránená, hrozí im zánik

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   05.09.2019 Štátne Lesy SR nesúhlasia so zriadením rezervácie Pralesy Slovenska, kde by sa nesmelo vôbec zasahovať.
SITA

MŽP: Envirorezort má do konca roka ešte veľké plány

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   05.09.2019 Parlament sa bude zaoberať zálohovaním PET fliaš aj väčšou ochranou národných parkov, vláda vytýči presné hranice Karpatských bukových pralesov
SITA

ENVIRO: Lesy SR nesúhlasia s vytvorením rezervácie Pralesy Slovenska na výmere vyše 7 000 ha

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   05.09.2019 O návrhu na vytvorenie prírodnej rezervácie od mája 2017 rokuje Svetový fond na ochrany prírody (WWF Slovensko), OZ Prales, Lesy SR, ministerstvá pôdohospodárstva a životného prostredia a Štátna ochrana prírody na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska s rozlohou asi 7 100 hektárov, ktoré by boli v najvyššom, bezzásahovom stupni ochrany.
SITA

NR SR: Poslanci SaS chcú, aby agenda lesného hospodárstva spadala pod životné prostredie

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   05.09.2019 Cieľom predloženého návrhu je dosiahnuť spoločenskú dohodu v oblasti starostlivosti o lesy ako najdôležitejšieho stabilizačného prvku v krajine
E-trend

Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

E-trend   |   Ekonomické zprávy   |   26.08.2019 Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
WOOD-TEC Veletrhy Brno

Šestnáctý ročník veletrhu WOOD-TEC proběhne v roce 2020

WOOD-TEC Veletrhy Brno   |   Ekonomické zprávy   |   26.08.2019 Na základě vývoje jednání se Svazem výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení a Svazem výrobců dřevozpracujících strojů a zařízení bylo ze strany Veletrhů Brno a.s. rozhodnuto o přeložení veletrhu na rok 2020.
SITA

BRATISLAVA: V bratislavských lesoch plánujú použiť chemikáliu Roundup, ochranári podávajú žalobu

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   26.08.2019 Lesy SR tvrdia, že slovenská legislatíva umožňuje použitie prípravku Roundup, ktorým chcú likvidovať invázne dreviny ochranných pásmach prírodnej rezervácie Ostrovné lúčky pri Rusovciach a prírodnej rezervácie Fialková dolina v Devíne. Povolenie na použitie týchto chemických látok vydal okresný úrad až do konca roku 2025.
SITA

MPRV: Ministerka Matečná: Začína éra sceľovania pôdy

SITA   |   Ekonomické zprávy   |   26.08.2019 Šéfka agrorezortu predstavila aj kritériá výberu katastrálnych území, ktoré budú vplývať na poradie realizovania pozemkových úprav.
E-trend

Žigov Taper slabne. Slovensko už vyváža menej dreva, ani ho toľko nespaľuje

E-trend   |   Ekonomické zprávy   |   16.08.2019 Slovensko má dreva dostatok, keď má zalesnených vyše 40 percent územia. Realitou donedávna bolo, že až tretina vyťaženého dreva sa spracúvala po jeho vyvezení v zahraničí. A čoraz viac tejto suroviny končilo len v kotloch na výrobu energií. Posledné roky sa tieto negatívne trendy začínajú otáčať.
E-trend

Dve tváre slovenských píl. Dnes hromžia na lesníkov, no vlaňajšok mali nebývalý

E-trend   |   Ekonomické zprávy   |   14.08.2019 Pred mesiacom slovenské píly upozornili, že prestanú odoberať drevo od štátnych Lesov SR, lebo je drahšie ako v cudzine. Bili na poplach, že ich drahé štátne drevo oberá o medzinárodnú konkurencieschopnosť, nakoľko im za ostatný rok na svetových trhoch klesli ceny predávaného reziva až o tretinu. Teraz sú už zbrane odložené, lebo lesy znížili ceny.