ENVIRO: Vihorlatský prales sa stane jednou z najrozsiahlejších prírodných rezervácií na Slovensku

Vihorlatský prales sa s výmerou 2 160 hektárov stane jednou z najrozsiahlejších prírodných rezervácií na Slovensku.
BRATISLAVA 14. februára (SITA) - V tlačovej správe, ktorú agentúre SITA zaslala Zuzana Onufer, to uviedlo Ministerstvo životného prostredia (MŽP). Vyhlásenie prírodnej rezervácie nadväzuje na uznesenie vlády z októbra 2019, ktorým sa po 12 rokoch vymedzili hranice slovenskej lokality UNESCO - Karpatských bukových pralesov. Po ukončení medzirezortného pripomienkového konania, ktoré sa predpokladá na 17. februára, návrh vyhlásenia predložia vláde SR.

Vihorlatský prales je významným územím v rámci Karpatských bukových pralesov zapísaných v zozname UNESCO. Z celkovej výmery vyše 2 160 hektárov bude viac ako 1 550 hektárov v najvyššom, piatom stupni ochrany, ďalších vyše 600 hektárov v štvrtom stupni ochrany. V treťom stupni ochrany sa bude nachádzať zvyšných približne 240 hektárov. Jednotlivé výmery sú totožné s tými, ktoré boli schválené v materiáli k vymedzeniu hraníc slovenskej lokality UNESCO.

Návrh rezervácie Vihorlatský prales prekrýva dnes existujúce chránené územia Vihorlat, Morské oko, Motrogon, Postávka, Jedlinka, Baba pod Vihorlatom, Sninský kameň a Malé Morské oko. V súčasnosti je vo Vihorlatských vrchoch chránených piatym stupňom ochrany územie vo výmere 322 hektárov. Územia v najprísnejšom stupni ochrany sa tak celkovo rozšíria o približne 1230 hektárov.

Ochrannými zónami štvrtého a piateho stupňa ochrany sú prekryté všetky v súčasnosti existujúce maloplošné chránené územia v pohorí Vihorlat. MŽP uvádza, že úroveň štvrtého stupňa ochrany sa podľa novej legislatívy, platnej od 1. januára, prakticky rovná úrovni ochrany piateho stupňa v minulom roku.

Predmetom ochrany na tomto území sú najmä biotopy európskeho významu - Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy, Kyslomilné bukové lesy, Javorovo-bukové horské lesy a Lipovo-javorové sutinové lesy. Z biotopov druhov európskeho významu sa na území Vihorlatského pralesa vyskytujú vlk dravý, rys ostrovid, medveď hnedý, netopier obyčajný, fuzáč alpský, bystruška potočná či mlok hrebenatý. MŽP uvádza, že vyhlásením prírodnej rezervácie zabezpečí na území Vihorlatu aj účinnejšiu ochranu prirodzených procesov a umožnenie prirodzeného vývoja prírodných spoločenstiev nachádzajúcich sa na území prírodnej rezervácie.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.