MŽP: Novela zákona o prírode, ktorá zabráni výrubom v národných parkoch, prešla výborom parlamentu

Minister životného prostredia László Sólymos verí, že poslanci NR SR schvália novelu zákona o ochrane prírody a krajiny z ministerstva životného prostredia (MŽP), ktorá zabezpečí účinnejšiu ochranu národných parkov a iných chránených území.
Výbor odporučil poslancom, aby novelu schválili. „Každý, kto pozná pomery v národných parkoch, si vie predstaviť ako ťažko a dlho sa legislatívne zmeny robili. Pevne verím, že svoj diel zodpovednosti si uvedomia aj poslanci parlamentu a novelu zákona čoskoro definitívne schvália,“ zdôraznil minister životného prostredia László Sólymos.

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny posilňuje právomoci Štátnej ochrany prírody. Štátni ochranári po schválení novej legislatívy podľa MŽP získajú silnú pozíciu pri zásahoch do chránených území. Podľa novej právnej úpravy bude totiž ich súhlas potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch, či už ide o ťažbu dreva, výkop zeminy, výstavbu alebo zásahy do vodných tokov. Dnes štátni ochranári môžu výrubom zabrániť len v najvyššom, piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch zastúpené minimálne. "Vďaka novej legislatíve by sa táto právomoc mala rozšíriť na viac ako 400-tisíc hektárov vzácneho územia na Slovensku, čo predstavuje takmer 10 percent rozlohy Slovenska," konštatoval odbor komunikácie MŽO vo vyhlásení.

Novela zákona o ochrane prírody a krajiny zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a iných vzácnych územiach a sprísňuje pravidlá pre výstavbu v národných parkoch. Súhlas štátnych ochranárov bude potrebný k všetkým zásahom, ktoré by mohli ohroziť chránené biotopy. Nové programy starostlivosti o lesy, ktoré sú v gescii rezortu pôdohospodárstva, nebudú schválené bez súhlasu štátnych ochranárov.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.