ENVIRO: Ochranári považujú zmeny v zákone o ochrane prírody za kľúčové

Novela zákona priamo v texte zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach a podľa ochranárov zaistí účinná ochrana 400 000 hektárom najvzácnejších prírodných lokalít, čo predstavuje takmer 10 percent rozlohy Slovenska.
Novela zákona, ktorú schválila vláda v stredu 29. mája, priamo v texte zakazuje plošnú ťažbu v národných parkoch a vzácnych územiach a prináša konkrétne právomoci Štátnej ochrane prírody SR (ŠOP SR). Zmeny v navrhovanej novele zákona, ktoré ochranári považujú za kľúčové, budú platné, ak zákon prejde aj v Národnej rade SR.

„Náš súhlas bude potrebný pri akýchkoľvek krokoch, ktoré by mohli ohroziť prírodu v národných parkoch. Či už sa to týka ťažby dreva, výkopov zeminy alebo zásahov do vodných tokov. Sprísňujú sa aj podmienky pre výstavbu v národných parkoch. Kým doteraz pri viacerých stavebných úkonoch štátni ochranári nemali žiadne slovo, po novom ho máme,“ uvádzajú v stanovisku zaslanom agentúre SITA ochranári zo ŠOP SR.

Navrhované zmeny legislatívy sú pre ochranárov kľúčové z hľadiska zabezpečenia adekvátnej ochrany prírody na Slovensku. „Ako najvýznamnejšiu zmenu vnímam posilnenie našej pozície pri schvaľovaní zásahov do národných parkov a ostatných chránených území, či sa to už týka ťažby dreva, úpravy vodných tokov alebo plánovaní výstavby. Dnes totiž vieme výrubom v národných parkoch zabrániť iba v najvyššom piatom stupni ochrany, teraz sa naša právomoc významne rozšíri na celé územie národných parkov. Našou ambíciou je docieliť to, čo je prirodzené, čiže nadradiť ochranu prírody v národných parkoch nad všetky ostatné záujmy,“ uviedol generálny riaditeľ ŠOP SR Martin Lakanda.

Za posledné tri roky pri ochrane národných parkov nastali významné posuny. Štát začal aktívne využívať predkupné práva. Od roku 2017 predkupným právom získal pozemky napríklad v Slovenskom krase, Malej Fatre, Poloninách, NPR Choč a v tomto trende ministerstvo životného prostredia naďalej pokračuje. Okrem toho za posledné obdobie na Slovensku pribudlo 1 262 hektárov bezzásahového územia. Súkromným vlastníkom začal štát ponúkať všetky dostupné možnosti kompenzácií. Od prenájmu, ujmy, cez zmluvnú starostlivosť až po odkúpenie. Pre súkromných vlastníkov sa po rokoch vytvorila možnosť čerpať podporu z eurofondov.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.