ENVIRO: S-O-S žiada okamžité zastavenie protipovodňových zásahov do tatranských riek

Slovenský ochranársky snem (S-O-S) vyjadril znepokojenie, že pod zámienkou ochrany pred povodňami dochádza vo Vysokých Tatrách a v ich podhorí k neprimeraným zásahom do korýt vodných tokov, a tým k devastácii chránených riečnych ekosystémov európskeho významu.
BRATISLAVA 12. septembra (SITA) – Ochranári preto vyzvali ministra životného prostrediam Lászlóa Sólymosa, aby dal okamžite zastaviť všetky práce, ktoré nesúvisia s nevyhnutným odstraňovaním následkov povodní, a aby vyvodil zodpovednosť voči osobám, ktoré majú rozhodujúci podiel na vzniknutej situácii. S-O-S ocenil, že Sólymos už dal preveriť postup prác, „čo však neznamená ich zastavenie“. Ochranári žiadajú riadne posudzovanie vplyvu povodňových prác na životné prostredie. Ministra tiež požiadali, aby odvolal vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity na rieke Belá, ktorý oprávňuje správcu vodného toku na vykonávanie protipovodňových zabezpečovacích prác bez výberového konania.

Protipovodňové zásahy do tatranských riek a potokov podľa ochranárov nezohľadňujú fakt, že ide o toky v chránených územiach, nerešpektujú najlepšie dostupné vedecké poznatky o fungovaní a ochrane riečnych ekosystémov ani požiadavky európskej legislatívy. „Vzniknutú situáciu považujeme za trestuhodné zneužívanie slabých miest platnej legislatívy, ktoré skoro dva mesiace po skončení povodne umožňuje správcom vodných tokov obchádzať štandardné posudzovanie protipovodňových opatrení orgánmi ochrany prírody a verejnosťou,“ píše sa vo výzve, ktorú podpísalo viac než 30 environmentalistov a ochranárov. Neprimeraný rozsah prác bez riadneho výberového konania vedie podľa nich k čerpaniu verejných zdrojov aj na zbytočné zásahy, ktoré budú mať dlhodobé negatívne dopady na ekologický stav dotknutých tokov a spoluvytvárajú podmienky na vznik ešte vážnejších povodňových situácií v budúcnosti.

Minister životného prostredia László Sólymos už minulý týždeň vydal pokyn Štátnej ochrane prírody (ŠOP), aby za účasti vodohospodárov preverila stav protipovodňových a zabezpečovacích prác na vodných tokoch vo Vysokých Tatrách. ŠOP má tiež zaistiť, aby práce, ktoré podľa zákona musia vodohospodári povinne vykonávať, boli maximálne šetrné voči prírode a prebiehali len tam, kde je to nevyhnutné na ochranu zdravia a majetku obyvateľov. Necitlivé zásahy kritizovali aj vedci zaoberajúci sa riečnymi ekosystémami, ktorí považujú rozsah a charakter prác za neadekvátny a bez ohľadu na potreby ochrany prírody. Taktiež vyzvali ministra, aby práce v súčasnom rozsahu zastavil.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
 • Únos štátu po poľovnícky: Ako papaláši cez úrady obrali urbárnikov o revír

  Poľuje iba každý stý Slovák, a tak väčšinu ľudí súboje poľovníckych partií o revíry nijako zvlášť nezaujímajú. Úplne iný rozmer však tieto boje nadobúdajú, ak v nich niekto prichádza o revír aj vďaka zneužitiu právomocí úradov a štátnych lesných podnikov, ktoré ich spravujú. Vtedy už ide o „únos štátu“ v prospech oponenta, a ten sa môže zopakovať v ktorejkoľvek oblasti života. Slušným ľuďom tak ostáva iba veľká nechuť, lebo spravodlivosť majú zasa hľadať len u toho istého štátu.
 • IKEA postavila inteligentnú fabriku

  V závode Flatline v Malackách beží už šiesty rok rozsiahly projekt digitalizácie a automatizácie výroby. V súčasnosti pokračuje robotizáciou nadväzujúcich procesov.
 • Drevári sa udomácňujú v pokojných vodách

  Jeden z najviac krízou postihnutých sektorov sa nevedel dlho dostať z marazmu. No po predvlaňajšku zopakoval ďalší výborný rok aj vlani. Za dva roky sa dostal takmer na svoju predkrízovú výkonnosť. Reč je o slovenskom drevárstve, ktoré je zamerané na produkciu stavebného dreva i na polotovary pre nábytkárov.
 • Nemecké Asko pridá na Slovensku štyri nové predajne

  Záujem nadnárodných predajcov nábytku o Slovensko neutícha. Len nedávno nemecký predajca nábytku Sconto oznámil, že ešte túto jeseň otvorí svoju štvrtú predajňu v Žiline. Na ďalšiu expanziu sa chystá aj ďalšia nemecká sieť Asko. K jej terajším šiestim slovenským predajniam majú v pribudnúť ďalšie štyri.
 • Slovensko aj Žiga konečne vyvážajú do zahraničia výrazne menej dreva ako donedávna

  Najväčším neduhom domáceho lesnícko-drevárskeho biznisu je už dlhodobo vývoz veľkých objemov surového dreva do cudziny. Pridaná hodnota i pracovné miesta pri spracúvaní "slovenského" dreva sa tak tvoria až v zahraničí. Najmä v Rakúsku a Česku. Aspoň posledné roky však dochádza aj k veľmi dynamickému poklesu exportov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.