Na Slovensku sa vraj šíria fámy o biomase

V spoločnosti sa šíria fámy o biomase, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na štiepky na energetické využite.
BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Myslí si to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), ktorý sa zapojil do iniciatívy Pravda o biomase. „Mylnými informáciami sa vyvoláva falošný dojem, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na drevnú štiepku za účelom jej následného využitia v energetike. Faktom pritom je, že väčšia časť kvalitného vyťaženého dreva sa využíva práve na primárnu výrobu v drevospracujúcom a celulózo-papierenskom priemysle alebo končí v zahraničí. Ukazovanie prstom na energetický sektor, ako na niekoho, kto drancuje slovenské lesy, je slepá stopa,“ uviedol na piatkovej tlačovej besede predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Iniciatíva s názvom Pravda o biomase pre porovnanie uviedla, že len vývoz dreva v minulom roku dosiahol hodnotu 2,02 milióna metrov kubických hrubiny, čo je dvojnásobok množstva štiepok spotrebovaných na výrobu tepla a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla.

O ďalšej údajnej fáme v súvislosti s biomasou hovorí Milan Oravec z Národného lesníckeho centra. „Fáma o ubúdaní lesov je nepravdivá, nakoľko podľa údajov uvedených v návrhu Správy o lesnom hospodárstve za rok 2017 - Zelená správa, dosiahla rozloha lesných porastov 1,946 milióna hektárov, čo znamená nárast rozlohy v porovnaní s rokom 1980 o 85 tisíc hektárov. Medzi rokmi 2015 a 2016 sa rozloha lesných porastov zvýšila o 1 998 hektárov. Zásoby hrubiny dreva bez kôry vzrástli medzi rokmi 1980 a 2016 o 156 miliónov metrov kubických a dosiahli hodnotu 480,25 miliónov metrov kubických. Faktom tiež je, že Slovensko drží nelichotivé európske prvenstvo v množstve mŕtveho dreva v lesoch až 42 metrov kubických na hektár,“ uzavrel Oravec.

Celková ročná ťažba dreva v minulom roku podľa Oravca predstavovala 9,39 milióna metrov kubických hrubého dreva. Z toho sa 4,94 miliónov metrov kubických, teda 52,6 %, vyťažilo pri odstraňovaní následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch. Vlani predstavovali priame dodávky energetického dreva z lesného hospodárstva 658,3 tisíc metrov kubických, čo predstavuje 7 %. „Z celkového ročného množstva lesnej palivovej biomasy 1,425 milióna ton tvoria dodávky palivového dreva pre obyvateľstvo 845 tisíc ton a biomasa na výrobu štiepok 580 tisíc ton,“ dodal Oravec.

Čo sa týka kvality dreva, na využitie v energetike sa spolu s drevom napadnutým škodcami a chorobami používa drevo najnižšej kvalitatívnej triedy, ako zvyšky po ťažbe, čiže konáre s priemerom do 7 centimetrov, odrezky, korene a vrcholce stromov, takzvaná tenšina. „Tieto zvyšky po ťažbe sa v minulosti nekontrolovane spaľovali v lesoch a v súčasnosti sú významným zdrojom pre energetický sektor,“ uviedol Oravec.

„Z celkového množstva vyťaženého dreva sa na výrobu tepla a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla spotrebovalo cca 7 %. Pritom sa na energetické využitie používa iba 21 % z celkového potenciálu hmoty vhodnej na energetické využitie. Ak k tomuto množstvu drevnej hmoty pripočítame nikde nevykazované prerezávky lesa, odpad z čistenia brehových porastov a podobne, podiel využívania drevnej hmoty v energetike sa ešte výrazne zníži,“ povedal Peter Chrust zo štátneho podniku Lesy SR.

Staniš upozornil aj na bezpečnosť dodávok energií. „Bezpečnosť dodávok energie dosiahneme, len ak budeme mať palivový mix rôznorodý a nie založený len na jednom palive, napríklad plyne alebo uhlí. Biomasa dáva možnosť zvyšovať energetickú bezpečnosť a znižovať závislosť od dodávok zdrojov energie zo zahraničia. Súčasne sa v domácej ekonomike prejavuje synergický efekt, pretože finančné výnosy z palivovej biomasy zo suroviny nižšej kvality zostávajú na Slovensku, vytvárajú zamestnanosť v regióne a pracujú v prospech vidieckeho prostredia,“ uzavrel Janiš.

Iniciatíva s názvom Pravda o biomase zahŕňa odborníkov z oblasti lesníctva, ako aj využitia biomasy v energetickom sektore. Jej cieľom je vyvracať mýty a poukazovať na fakty o lesoch a spôsobe využitia rôznych druhov vyťaženého dreva, vrátane biomasy v energetike.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
 • Predajne Kika opäť menia majiteľa, vzniknú nové internetové obchody

  Nábytkársky reťazec Kika po roku opäť mení majiteľa. Rakúsky holding Signa ho predáva spoločnosti XXXLutz, pod ktorú patrí tiež konkurenčná sieť Möbelix. Súčasťou transakcie je celkovo dvadsaťdva obchodov Kika na Slovensku, v Česku, Maďarsku a Rumunsku, informuje rakúsky portál Heute.at.
 • Štátne lesy zmäkli. Mnohé prešľapy odhalené NKÚ uznali a sľubujú nápravy

  Keď minulý týždeň Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) zverejnil prešľapy štátnych Lesov SR proti hospodárnemu nakladaniu so zverených majetkom, tie sa spolu s ministerstvom pôdohospodárstva na čele s Gabrielou Matečnou (SNS) najskôr ohradili, že v záveroch úradu vidia faktické nezrovnalosti a mnohé veci si s ním ešte musia vysvetliť. Teraz však rétoriku menia. V dnešnej širšej reakcii na kontrolu totiž viaceré výčitky NKÚ, na ktoré už dlhšie upozorňoval aj TREND a iné média, uznali a chcú zjednať nápravu.
 • Veľké odkrývanie hriechov lesníckych papalášov

  Vlaňajšia kontrola Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR na pôde štátnych lesných podnikov bola jednou z najväčších v histórii úradu.
 • Ako unikajú peniaze zo štátnych lesov

  Takto tiež vyzerá hospodárenie Lesov SR. A nie sú to len zistenia médií, ale aj závery veľkej kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Zneužívanie štátnej firmy v prospech ľudí napojených na politikov, o ktorom sa na Slovensku hovorí už roky, je realitou. Najhoršie je to, že o čo viac peňazí „uteká“ zo štátnych lesných podnikov, o to menšie zdroje majú na samotné lesy.
 • Dosť bolo propagandy a pokrivených manažérov

  Lacnejšie drevo pre najväčších odberateľov, protekčne zúžené súťaže na rôzne služby pre vopred jasných víťazov, tolerovanie neplatičov či laxné stráženie obchodných záujmov. Médiá na takéto praktiky štátnych lesných podnikov upozorňujú už roky naprieč takmer všetkými vládnymi garnitúrami.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.