Na Slovensku sa vraj šíria fámy o biomase

V spoločnosti sa šíria fámy o biomase, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na štiepky na energetické využite.
BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Myslí si to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), ktorý sa zapojil do iniciatívy Pravda o biomase. „Mylnými informáciami sa vyvoláva falošný dojem, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na drevnú štiepku za účelom jej následného využitia v energetike. Faktom pritom je, že väčšia časť kvalitného vyťaženého dreva sa využíva práve na primárnu výrobu v drevospracujúcom a celulózo-papierenskom priemysle alebo končí v zahraničí. Ukazovanie prstom na energetický sektor, ako na niekoho, kto drancuje slovenské lesy, je slepá stopa,“ uviedol na piatkovej tlačovej besede predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Iniciatíva s názvom Pravda o biomase pre porovnanie uviedla, že len vývoz dreva v minulom roku dosiahol hodnotu 2,02 milióna metrov kubických hrubiny, čo je dvojnásobok množstva štiepok spotrebovaných na výrobu tepla a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla.

O ďalšej údajnej fáme v súvislosti s biomasou hovorí Milan Oravec z Národného lesníckeho centra. „Fáma o ubúdaní lesov je nepravdivá, nakoľko podľa údajov uvedených v návrhu Správy o lesnom hospodárstve za rok 2017 - Zelená správa, dosiahla rozloha lesných porastov 1,946 milióna hektárov, čo znamená nárast rozlohy v porovnaní s rokom 1980 o 85 tisíc hektárov. Medzi rokmi 2015 a 2016 sa rozloha lesných porastov zvýšila o 1 998 hektárov. Zásoby hrubiny dreva bez kôry vzrástli medzi rokmi 1980 a 2016 o 156 miliónov metrov kubických a dosiahli hodnotu 480,25 miliónov metrov kubických. Faktom tiež je, že Slovensko drží nelichotivé európske prvenstvo v množstve mŕtveho dreva v lesoch až 42 metrov kubických na hektár,“ uzavrel Oravec.

Celková ročná ťažba dreva v minulom roku podľa Oravca predstavovala 9,39 milióna metrov kubických hrubého dreva. Z toho sa 4,94 miliónov metrov kubických, teda 52,6 %, vyťažilo pri odstraňovaní následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch. Vlani predstavovali priame dodávky energetického dreva z lesného hospodárstva 658,3 tisíc metrov kubických, čo predstavuje 7 %. „Z celkového ročného množstva lesnej palivovej biomasy 1,425 milióna ton tvoria dodávky palivového dreva pre obyvateľstvo 845 tisíc ton a biomasa na výrobu štiepok 580 tisíc ton,“ dodal Oravec.

Čo sa týka kvality dreva, na využitie v energetike sa spolu s drevom napadnutým škodcami a chorobami používa drevo najnižšej kvalitatívnej triedy, ako zvyšky po ťažbe, čiže konáre s priemerom do 7 centimetrov, odrezky, korene a vrcholce stromov, takzvaná tenšina. „Tieto zvyšky po ťažbe sa v minulosti nekontrolovane spaľovali v lesoch a v súčasnosti sú významným zdrojom pre energetický sektor,“ uviedol Oravec.

„Z celkového množstva vyťaženého dreva sa na výrobu tepla a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla spotrebovalo cca 7 %. Pritom sa na energetické využitie používa iba 21 % z celkového potenciálu hmoty vhodnej na energetické využitie. Ak k tomuto množstvu drevnej hmoty pripočítame nikde nevykazované prerezávky lesa, odpad z čistenia brehových porastov a podobne, podiel využívania drevnej hmoty v energetike sa ešte výrazne zníži,“ povedal Peter Chrust zo štátneho podniku Lesy SR.

Staniš upozornil aj na bezpečnosť dodávok energií. „Bezpečnosť dodávok energie dosiahneme, len ak budeme mať palivový mix rôznorodý a nie založený len na jednom palive, napríklad plyne alebo uhlí. Biomasa dáva možnosť zvyšovať energetickú bezpečnosť a znižovať závislosť od dodávok zdrojov energie zo zahraničia. Súčasne sa v domácej ekonomike prejavuje synergický efekt, pretože finančné výnosy z palivovej biomasy zo suroviny nižšej kvality zostávajú na Slovensku, vytvárajú zamestnanosť v regióne a pracujú v prospech vidieckeho prostredia,“ uzavrel Janiš.

Iniciatíva s názvom Pravda o biomase zahŕňa odborníkov z oblasti lesníctva, ako aj využitia biomasy v energetickom sektore. Jej cieľom je vyvracať mýty a poukazovať na fakty o lesoch a spôsobe využitia rôznych druhov vyťaženého dreva, vrátane biomasy v energetike.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
 • Zákaz biomasakra je iluzórny. Kvalitné drevo z lesa sa spaľuje ďalej

  Vlani na konci roka pretlačili opoziční poslanci nečakane paragraf do legislatívnej normy, ktorá mala podľa nich prispieť k ochrane lesov. Zmenou zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie sa od januára 2019 mala zrušiť podpora pre elektrárne, ktoré spaľujú lesnú biomasu. Má ju dostávať len ten, kto využíva odpad z drevospracujúceho priemyslu. Na zvyšky z ťažby, napríklad konáre, by sa už vzťahovať nemala.
 • Kovbojka o revíry v priamom prenose

  Poľovnícka spoločnosť Horn s pätnástimi miestnymi členmi ponúkne za blízky revír Višničky, ktorý spravujú v Štiavnických vrchoch štátne Lesy SR, tomuto podniku ročný nájom v sume vyše 57-tisíc eur. Pri 1 400-hektárovej rozlohe štátnych pozemkov v tomto revíri je to pre štát určite výhodná cena. Veď za hektár revíru chcú ľudia z Hornu platiť až 41 eur ročne, pričom priemer z cenových súťaží štátnych lesov je na 23 eurách.
 • Lesník odhalil sfušované zalesňovanie. Vinník dostal ďalšie miliónové kontrakty

  Na spackané zalesňovanie v oblasti horehronského Telgártu upozornil v septembri radový lesník Lesov SR Matúš Hríbik, ktorý tam pôsobí. Privátny dodávateľ podľa jeho slov nevysadil dostatočne veľké plochy a veľa stromčekov sa našlo hromadne zahrabaných len tak pod zemou.
 • Kvietik & Slavia Biznis spoza opony SNS

  O investičnej skupine Slavia Capital v rukách Petra Gabalca a Martina Kvietika sa už dlhšie hovorí v súvislosti s jej „prienikom“ s vládnou SNS i o tom, ako má vo svojich biznisoch využívať napojenie na rezorty zverené strane. Slavisti takéto tvrdenia rezolútne odmietajú a zdôrazňujú, že nič z toho nie je pravda. TREND si preto posvietil na jej vzťahy so štátom podrobnejšie
 • Únos štátu po poľovnícky: Ako papaláši cez úrady obrali urbárnikov o revír

  Poľuje iba každý stý Slovák, a tak väčšinu ľudí súboje poľovníckych partií o revíry nijako zvlášť nezaujímajú. Úplne iný rozmer však tieto boje nadobúdajú, ak v nich niekto prichádza o revír aj vďaka zneužitiu právomocí úradov a štátnych lesných podnikov, ktoré ich spravujú. Vtedy už ide o „únos štátu“ v prospech oponenta, a ten sa môže zopakovať v ktorejkoľvek oblasti života. Slušným ľuďom tak ostáva iba veľká nechuť, lebo spravodlivosť majú zasa hľadať len u toho istého štátu.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.