Na Slovensku sa vraj šíria fámy o biomase

V spoločnosti sa šíria fámy o biomase, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na štiepky na energetické využite.
BRATISLAVA 17. augusta (SITA) - Myslí si to Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT), ktorý sa zapojil do iniciatívy Pravda o biomase. „Mylnými informáciami sa vyvoláva falošný dojem, že hlavným dôvodom ťažby dreva je jeho spracovanie na drevnú štiepku za účelom jej následného využitia v energetike. Faktom pritom je, že väčšia časť kvalitného vyťaženého dreva sa využíva práve na primárnu výrobu v drevospracujúcom a celulózo-papierenskom priemysle alebo končí v zahraničí. Ukazovanie prstom na energetický sektor, ako na niekoho, kto drancuje slovenské lesy, je slepá stopa,“ uviedol na piatkovej tlačovej besede predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš.

Iniciatíva s názvom Pravda o biomase pre porovnanie uviedla, že len vývoz dreva v minulom roku dosiahol hodnotu 2,02 milióna metrov kubických hrubiny, čo je dvojnásobok množstva štiepok spotrebovaných na výrobu tepla a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla.

O ďalšej údajnej fáme v súvislosti s biomasou hovorí Milan Oravec z Národného lesníckeho centra. „Fáma o ubúdaní lesov je nepravdivá, nakoľko podľa údajov uvedených v návrhu Správy o lesnom hospodárstve za rok 2017 - Zelená správa, dosiahla rozloha lesných porastov 1,946 milióna hektárov, čo znamená nárast rozlohy v porovnaní s rokom 1980 o 85 tisíc hektárov. Medzi rokmi 2015 a 2016 sa rozloha lesných porastov zvýšila o 1 998 hektárov. Zásoby hrubiny dreva bez kôry vzrástli medzi rokmi 1980 a 2016 o 156 miliónov metrov kubických a dosiahli hodnotu 480,25 miliónov metrov kubických. Faktom tiež je, že Slovensko drží nelichotivé európske prvenstvo v množstve mŕtveho dreva v lesoch až 42 metrov kubických na hektár,“ uzavrel Oravec.

Celková ročná ťažba dreva v minulom roku podľa Oravca predstavovala 9,39 milióna metrov kubických hrubého dreva. Z toho sa 4,94 miliónov metrov kubických, teda 52,6 %, vyťažilo pri odstraňovaní následkov pôsobenia škodlivých činiteľov v lesoch. Vlani predstavovali priame dodávky energetického dreva z lesného hospodárstva 658,3 tisíc metrov kubických, čo predstavuje 7 %. „Z celkového ročného množstva lesnej palivovej biomasy 1,425 milióna ton tvoria dodávky palivového dreva pre obyvateľstvo 845 tisíc ton a biomasa na výrobu štiepok 580 tisíc ton,“ dodal Oravec.

Čo sa týka kvality dreva, na využitie v energetike sa spolu s drevom napadnutým škodcami a chorobami používa drevo najnižšej kvalitatívnej triedy, ako zvyšky po ťažbe, čiže konáre s priemerom do 7 centimetrov, odrezky, korene a vrcholce stromov, takzvaná tenšina. „Tieto zvyšky po ťažbe sa v minulosti nekontrolovane spaľovali v lesoch a v súčasnosti sú významným zdrojom pre energetický sektor,“ uviedol Oravec.

„Z celkového množstva vyťaženého dreva sa na výrobu tepla a pri kombinovanej výrobe elektriny a tepla spotrebovalo cca 7 %. Pritom sa na energetické využitie používa iba 21 % z celkového potenciálu hmoty vhodnej na energetické využitie. Ak k tomuto množstvu drevnej hmoty pripočítame nikde nevykazované prerezávky lesa, odpad z čistenia brehových porastov a podobne, podiel využívania drevnej hmoty v energetike sa ešte výrazne zníži,“ povedal Peter Chrust zo štátneho podniku Lesy SR.

Staniš upozornil aj na bezpečnosť dodávok energií. „Bezpečnosť dodávok energie dosiahneme, len ak budeme mať palivový mix rôznorodý a nie založený len na jednom palive, napríklad plyne alebo uhlí. Biomasa dáva možnosť zvyšovať energetickú bezpečnosť a znižovať závislosť od dodávok zdrojov energie zo zahraničia. Súčasne sa v domácej ekonomike prejavuje synergický efekt, pretože finančné výnosy z palivovej biomasy zo suroviny nižšej kvality zostávajú na Slovensku, vytvárajú zamestnanosť v regióne a pracujú v prospech vidieckeho prostredia,“ uzavrel Janiš.

Iniciatíva s názvom Pravda o biomase zahŕňa odborníkov z oblasti lesníctva, ako aj využitia biomasy v energetickom sektore. Jej cieľom je vyvracať mýty a poukazovať na fakty o lesoch a spôsobe využitia rôznych druhov vyťaženého dreva, vrátane biomasy v energetike.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
 • Únos štátu po poľovnícky: Ako papaláši cez úrady obrali urbárnikov o revír

  Poľuje iba každý stý Slovák, a tak väčšinu ľudí súboje poľovníckych partií o revíry nijako zvlášť nezaujímajú. Úplne iný rozmer však tieto boje nadobúdajú, ak v nich niekto prichádza o revír aj vďaka zneužitiu právomocí úradov a štátnych lesných podnikov, ktoré ich spravujú. Vtedy už ide o „únos štátu“ v prospech oponenta, a ten sa môže zopakovať v ktorejkoľvek oblasti života. Slušným ľuďom tak ostáva iba veľká nechuť, lebo spravodlivosť majú zasa hľadať len u toho istého štátu.
 • IKEA postavila inteligentnú fabriku

  V závode Flatline v Malackách beží už šiesty rok rozsiahly projekt digitalizácie a automatizácie výroby. V súčasnosti pokračuje robotizáciou nadväzujúcich procesov.
 • Drevári sa udomácňujú v pokojných vodách

  Jeden z najviac krízou postihnutých sektorov sa nevedel dlho dostať z marazmu. No po predvlaňajšku zopakoval ďalší výborný rok aj vlani. Za dva roky sa dostal takmer na svoju predkrízovú výkonnosť. Reč je o slovenskom drevárstve, ktoré je zamerané na produkciu stavebného dreva i na polotovary pre nábytkárov.
 • Nemecké Asko pridá na Slovensku štyri nové predajne

  Záujem nadnárodných predajcov nábytku o Slovensko neutícha. Len nedávno nemecký predajca nábytku Sconto oznámil, že ešte túto jeseň otvorí svoju štvrtú predajňu v Žiline. Na ďalšiu expanziu sa chystá aj ďalšia nemecká sieť Asko. K jej terajším šiestim slovenským predajniam majú v pribudnúť ďalšie štyri.
 • Slovensko aj Žiga konečne vyvážajú do zahraničia výrazne menej dreva ako donedávna

  Najväčším neduhom domáceho lesnícko-drevárskeho biznisu je už dlhodobo vývoz veľkých objemov surového dreva do cudziny. Pridaná hodnota i pracovné miesta pri spracúvaní "slovenského" dreva sa tak tvoria až v zahraničí. Najmä v Rakúsku a Česku. Aspoň posledné roky však dochádza aj k veľmi dynamickému poklesu exportov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.