LESY: Štátny podnik Lesy SR modernizuje svoje prevádzky

Štátny podnik LESY SR v Trenčianskej Turnej uviedol do ostrej prevádzky novú linku na manipuláciu s dlhým drevom. V priebehu tohto roka plánuje výmenu ďalších dvoch z celkového počtu 24 liniek, a to v Prešove aBetliari.
BRATISLAVA 12. marca (SITA) - Štátny podnik LESY SR v odbytovom sklade v Trenčianskej Turnej uviedol do ostrej prevádzky novú linku na manipuláciu s dlhým drevom. Nová linka za viac ako 400 tisíc eur umožňuje manipuláciu s ihličnatou aj listnatou guľatinou. Informoval o tom štátny podnik v tlačovej správe s tým, že ide o najmodernejšiu linku na Slovensku. V priebehu tohto roka plánuje štátny podnik výmenu ďalších dvoch z celkového počtu 24 liniek, a to v Prešove a Betliari.

"Štátny podnik sa usiluje o maximálnu modernizáciu všetkých strojných vybavení aj preto, aby sa zmenšila ekologická záťaž životného prostredia,“ konštatoval generálny riaditeľ štátneho podniku LESY SR Marian Staník. Dodal, že aj preto štátny podnik nakúpil v závere minulého roka nákladné motorové vozidlá Tatra s modernými motormi špecifikácie EURO 6, ktorými v nasledujúcich mesiacoch po úprave a dostavbe na súpravy pre odvoz dlhého dreva nahradia najstaršie nákladné autá.

Riaditeľ Odštepného závodu v Trenčíne Róbert Kiš zdôraznil, že nová linka v Trenčianskej Turnej nahradila opotrebovanú predchodkyňu, ktorá bola v prevádzke viac ako 15 rokov. "Je výkonnejšia, presnejšia a kvôli väčšiemu dosahu a nosnosti hydraulickej ruky sa skracuje aj denná dĺžka jej pojazdu na koľajnicovej dráhe. To znamená nielen jednoduchšiu obsluhu, ale aj úsporu energie a šetrenie životného prostredia," dodal.

Úspory by mala priniesť podľa štátneho podniku aj menšia poruchovosť nového zariadenia. Súčasťou linky je automatizovaný systém merania a popisovania manipulovaných sortimentov, ktorý je schopný merať aj kmene s priemerom viac ako jeden meter. V linke sú zabudované aj manipulačné stoly a prívesný vozík, ktoré si LESY SR vyrábajú vo vlastnej réžii prostredníctvom strediska strojárskej výroby Odštepného závodu lesnej techniky v Banskej Bystrici.

Kabína s rezacím uzlom a hydraulickou rukou sa pohybuje na koľajovej dráhe a dokáže vyložiť na manipulačné stoly surové kmene - drevnú hmotu rôznych priemerov (až do priemeru jeden meter) a dĺžok. Tam sa surové kmene spracujú na potrebné sortimenty, tieto linka odmeria, označí namerané hodnoty na čelá vyrobených kusov a za pomoci hydraulickej ruky roztriedi podľa dĺžky, priemeru a akosti do jednotlivých boxov na expedíciu odberateľovi. "Takouto technológiou je možné spracúvať aj krivé kmene listnatých drevín s rôznymi abnormalitami a na manipulačných stoloch túto krivosť a abnormality odstraňovať. Žiadna iná manipulačná linka nie je na krivosť prispôsobená“, doplnil Kiš.

Štátny podnik LESY SR obhospodaruje viac ako 887 tisíc hektárov (presne 887 994 ha) lesných pozemkov, teda viac ako 18 % plochy SR a 44 % lesov v SR. Stará sa o viac ako 16 751 kilometrov vodných tokov, čo predstavuje 27,4 % dĺžky vodných tokov v SR (celkom 61,1 tis km).


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.