NR SR: Matečná chce posunúť účinnosť zákona o dreve

Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná chce účinnosť zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh posunúť na 1. júl 2018.
BRATISLAVA 28. februára (SITA) - Ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná chce posunúť účinnosť zákona o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh na 1. júl 2018, nakoľko preddavkové organizácie účtujú kvartálne a je potrebné zachovať kvartálny pomer v účtovníctve. "Ešte budeme robiť na pozmeňujúcom návrhu, keďže ide o preddavkovú inštitúciu a tá účtuje v kvartálnych režimoch, tak by to malo byť platné od 1. júla 2018. Zatiaľ je to stanovené však v zákone na 1. apríla, čo chceme zmeniť," uviedla na stredajšom rokovaní Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Gabriela Matečná. Výbor s predloženým návrhom zákona, ktorý prerokoval, súhlasil a odporučil ho schváliť s pripomienkami.

"Oceňujem, že v prvom čítaní k tomuto predkladanému návrhu bolo vznesených viacero pripomienok. Niektoré považujem za konštruktívne, niektoré však svedčia o nie úplnom pochopení cieľa, ktorý chceme predloženým návrhom dosiahnuť, respektíve nástrojov, ktoré bude drevárska inšpekcia používať," začala výbor vicepremiérka a ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná.

Cieľom návrhu zákona je zamedziť vstupu dreva z nezákonnej ťažby alebo výrobku z takéhoto dreva na vnútorný trh prostredníctvom určenia zodpovedných orgánov štátnej správy, vymedzenia ich kompetencií a určenia sankcií za správne delikty v oblasti uvádzania dreva alebo výrobkov z dreva na vnútorný trh. "V parlamentnom výbore zavádzame Lesnícko-drevársku inšpekciu, ktorá bude kontrolovať pôvod dreva a výrobky z dreva. Inšpekcia teda bude mať kompetencie na to, ak sa vyskytne nelegálna ťažba dreva alebo výrobky z takejto ťažby, aby mohla kontrolovať celý proces od ťažby po dopravu. Táto inšpekcie bude mať teda veľké kompetencie," spresnila Gabriela Matečná.

Nezaradený poslanec Zsolt Simon na rokovaní výboru uviedol, že nie je zo zákona príliš nadšený. "Tento zákon je síce potrebný, ale tak ako je nastavený, bude duplicitný. Štátna správa na úseku lesného hospodárstva má už všetky tieto kompetencie a možno by ich stačilo len mierne rozšíriť. Duplicitná kontrola môže spôsobovať problémy a zneužívanie. Tento zákon má snahu zaviesť akýsi poriadok, no je deravý ako ementál. Napríklad, podľa zákona aj ľudia, ktorí prepravujú drevo na svojom "chrbte", musia uchovávať doklad o danom dreve päť rokov, čo je nezmysel," povedal k navrhovanému zákonu Zsolt Simon.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.