LESY: Nová obchodná politika podniku LESY SR môže podľa ZSD podporiť investície

Obchodný riaditeľ štátneho podniku Tomáš Klouček chce, aby každý vývozca drevnej suroviny musel mať licenciu na export.
BANSKÁ BYSTRICA 31. januára (SITA) - Nová obchodná politika podniku LESY SR je motivačným predpokladom pre investície do drevospracujúceho priemyslu, pretože obsahuje princíp rovnomerného rozdelenia disponibilnej drevnej suroviny na domáce spracovanie. Uviedol to na stredajšej spoločnej tlačovej besede štátneho podniku LESY SR a Zväzu spracovateľov dreva (ZSD) jeho prezident Igor Patráš. „Rozhodnutie pokladáme za pozitívne, ale navrhujeme a žiadame LESY SR o pravidelné stretnutia na mesačnej a kvartálnej báze k vyhodnoteniu toho procesu v roku 2018,“ doplnil Patráš a vyjadril spokojnosť s charakterom nových zmlúv, ktoré sú oproti starým dlhoročným zmluvám vypovedateľné.

„Jedná sa o desať subjektov, ktoré odoberajú drevnú hmotu za trhových podmienok. Nevnímam tieto zmluvy ako nevýhodné pre LESY SR, preto počkáme na ich dobeh a zaujmeme ďalšie stanovisko,“ vyjadril sa k dlhodobým kontraktom, ktoré skončia v roku 2020, generálny riaditeľ LESY SR Marian Staník. Ako ďalej uviedol, tieto zmluvy právne analyzovali a ich vypovedanie by bolo pre štátny podnik nevýhodné z dôvodu možných zmluvných sankcií.

V rámci novej obchodnej stratégie štátneho podniku vyjadril zásadnú pripomienku prezident ZSD voči tomu, že spoločnosti so štátnou dotáciou majú možnosť navýšiť zmluvný objem až do výšky 80 percent svojej spracovateľskej kapacity, pričom ostatným sa poskytuje maximálne do úrovne 45 percent. Výnimku majú ešte najmenej rozvinuté okresy, ale v tomto bode ZSD nemá pripomienky.

Vzhľadom k prebiehajúcej diskusii o exporte drevnej suroviny povedal obchodný riaditeľ LESY SR Tomáš Klouček, že podnik vyváža len drevnú surovinu, ktorá nemá uplatnenie na Slovensku. Tento vývoz má v posledných troch rokoch klesajúci trend. „Budem osobne iniciovať legislatívny proces na to, aby každý vývozca drevnej suroviny zo Slovenska bol povinný žiadať o licenciu na export, čím dosiahneme lepšie sprehľadnenie tokov drevnej suroviny mimo územia SR,“ uviedol Klouček s tým, že podľa neho to bude výrazný nástroj na zmenu v pohľade na export. „Budem to žiadať aj pre štátny, aj pre neštátny sektor,“ doplnil obchodný riaditeľ.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.