MŽP: Envirorezort súhlasí s výzvou My sme les, lesy treba podľa neho viac chrániť

MŽP podporuje výzvu na obmedzenie škodlivých zásahov človeka v prírode, a to najmä ťažbu dreva v prírodných lesoch a pralesoch
BRATISLAVA 23. novembra (SITA) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) sa stotožňuje s výzvou slovenských ochranárov na väčšiu ochranu prírodných lesov s názvom My sme les, ktorú považuje za pozitívny príspevok k diskusii o ochrane prírody na Slovensku. „Popis situácie v našich najvzácnejších lesoch, ale aj naznačené riešenia vníma envirorezort podobne,“ uviedol vo vyhlásení hovorca MŽP Tomáš Ferenčák. Národné memorandum o lese, rámcový dokument pre spoluprácu rezortov pri ochrane lesov, sa podľa neho v mnohom „ s výzvou výrazne prekrýva“. Ochranu lesov rieši aj Envirostratégia, ktorú MŽP predstaví v najbližších týždňoch.

Slovenský envirorezort s ochranármi súhlasí, že v lesoch je nutné dodržiavať princípy zodpovedného lesného hospodárenia. „Lesníci budú motivovaní na prechod k prírode blízkemu hospodáreniu. S cieľom dosiahnuť udržateľnú ťažbu dreva bude presadzované šetrnejšie hospodárenie v lesoch, obmedzí sa vysádzanie neprirodzených drevinových monokultúr a holorubný a veľkoplošný spôsob ťažby,“ píše sa v pripravovanej Envirostratégii. Ochranári dlhodobo požadujú, aby bolo päť percent územia Slovenska ponechaných bez zásahov človeka. „Jadrovú zónu národných parkov budú tvoriť územia bez zásahov človeka, ktorých rozloha do roku 2025 dosiahne 50 percent celkovej rozlohy každého národného parku a 75 percent tejto rozlohy do roku 2030. Pri dnešnej výmere národných parkov by 75 percent predstavovalo 4,96 percenta územia,“ hovorí Envirostratégia.

MŽP tiež podporuje výzvu na obmedzenie škodlivých zásahov človeka v prírode, a to najmä ťažbu dreva v prírodných lesoch a pralesoch. V Memorande o lese envirorezort požaduje zabezpečiť prísnu ochranu pralesov na území Slovenska tak, aby bol v týchto územiach umožnený prirodzený vývoj ekosystémov, bez zásahu človeka. V Envirostratégii zas hovorí, že ťažba dreva mimo hospodárskych lesov a na týchto územiach bude podriadená ochrane druhov a biotopov. MŽP chce ochranu prírody nadradiť nad ekonomické záujmy, akým je aj ťažba dreva. „Národné parky potrebujú väčšiu a účinnejšiu ochranu. Je najvyšší čas si ujasniť ako vnímame naše lesy. Či ide len o zásobáreň dreva. Alebo naopak predstavujú priestor pre ochranu vzácnych druhov, príležitosť pre zdravý relax ľudí a rozvoj cestovného ruchu často v najmenej rozvinutých okresoch,“ vyhlásil ešte v septembri minister životného prostredia László Sólymos. Envirorezort preto už pripravuje novelizáciu zákona o ochrane prírody.

Občianska iniciatíva za väčšiu ochranu slovenských lesov s názvom My sme les získala za týždeň skoro 60-tisíc podpisov a stala sa tak najväčšou environmentálnou online podpisovou kampaňou v histórii Slovenska. Iniciátori kampane apelujú na vládu, aby sa témou ochrany lesov začala zaoberať a ťažbu dreva v horských lesoch zastavila. „Situácia v chránených územiach na Slovensku silne znepokojuje nielen odborníkov, ale aj širokú verejnosť. Je to zreteľné nielen z rôznych diskusií, z aktivít ochranárskych organizácií, ale aj z obrovského ohlasu na občiansku kampaň My sme les,“ konštatoval jeden z iniciátorov kampane Karol Kaliský. Stav ochrany lesov v chránených územiach je podľa neho katastrofálny a vyžaduje si okamžité riešenie. V Desatore pre les iniciatívy My sme les sa okrem iného hovorí, že národné parky nemajú slúžiť bezohľadným a účelovým ekonomickým záujmom úzkej skupiny ľudí. V prísne chránených územiach by mal platiť zákaz ťažby dreva, ako aj zákaz akejkoľvek výstavby a lovu voľne žijúcich zvierat. Ťažbu dreva a iné prírodu poškodzujúce činnosti vykonávané úzkymi záujmovými skupinami v národných parkoch by mal nahradiť prírodný cestovný ruch. Pre zabezpečenie ochrany prírodného dedičstva je nevyhnutné ponechať najmenej päť percent z rozlohy Slovenska bez zásahov človeka. Iniciatíva konštatuje, že len v Národnom parku Nízke Tatry zmizlo od roku 2004 v dôsledku ťažby dreva viac ako 70 kilometrov štvorcových starých lesov a ťaží sa neustále viac. Výsledky satelitného mapovania ukazujú, že na Slovensku ubudlo 700 kilometrov štvorcových lesov. Ťažba dreva má dlhodobo rastúci trend. Od roku 1990 priebežne vzrástol objem ťažby o 75,3 percenta.

Kaliský víta podporu MŽP a pripúšťa, že ich vízia ochrany lesov je v niektorých bodoch spoločná. Envirorezort však sám podľa neho nemá dostatočné kompetencie na zastavenie devastácie slovenských lesov, konať musí slovenská vláda, pretože problém je nadrezortný. „Boli by sme radi, aby sme už nemuseli suplovať štát. Gesto MŽP vítame, ale chceme, aby úrady konečne začali aj konať,“ vyhlásil Kaliský pre agentúru SITA. Spomenul pritom nečinnosť okresných úradov životného prostredia, ktoré paradoxne patria pod ministerstvo vnútra.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
 • Žigu drží polícia v hrsti. Do daňovej kauzy jeho firmy prizýva znalca

  Viac ako dva roky trvá trestné stíhanie v kauze, v ktorej figuruje firma Taper ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD). Polícia za ten čas nikoho neobvinila. Momentálne do konania prizýva znalca.
 • Ako zachrániť naše lesy

  Ochranári upozorňujú na miznutie slovenských lesov. Bežná verejnosť to nevníma inak – keď sa niekde vyrúbe celý kus hory, tak turista tam les nevidí. Nič na tom nemenia ani prísľuby lesníkov, že ho znova vypestujú. Odlišné pohľady ochranárov a lesníkov sa nikdy nezjednotia. Aby sa veci pohli dobrým smerom, treba zlepšiť komunikáciu medzi oboma tábormi, ťažiť spôsobmi, ktoré sú pre prírodu šetrnejšie. A začať riešiť doterajšie tabu, že všetky lesy tu majú v správe iba hospodárske lesné subjekty, a nie štátna ochrana prírody.
 • Slovensko ako európska pralesná mocnosť

  Napriek sporom sa krajina môže pochváliť aj najpestrejšou lesnou biodiverzitou spomedzi všetkých krajín EÚ
 • Nevýhodná zmluva Lesov SR s kontroverznou firmou, ktorú nezlomil ani Valko, sa mení

  Jedným z posledných prípadov zavraždeného právnika Ernesta Valka bol pokus o prelomenie nevýhodnej zmluvy na dodávku štátneho dreva pre kontroverznú firmu Wood Working. Tú pred ôsmimi rokmi narýchlo podpísalo vtedajšie končiace vedenie štátneho podniku Lesy SR spriaznené so stranou HZDS Vladimíra Mečiara.
 • Lesníci ustúpili ochranárom. Najvyššiu ochranu dostane 2230 hektárov pralesa

  Ochranárske organizácie sa s Lesmi SR, š. p., Banská Bystrica, po dlhých, rok trvajúcich rokovaniach dohodli na zabezpečení ochrany v doposiaľ nechránených slovenských pralesoch. Vylúčenie ľudských zásahov v pralesoch na rozlohe 2230 hektároch je podľa hovorcu Lesov SR Radka Srnku príspevkom k naplneniu záväzkov vyplývajúcich Slovensku z Karpatského dohovoru.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.