Lesy SR budú zabezpečovať ťažobnú činnosť po novom

Zlepšenie technického vybavenia, garancia dlhodobého zadávania prác konečným dodávateľom, ale aj spravodlivá odmena pre vykonávateľov prác.
BRATISLAVA 24. októbra (SITA) - To by mali byť parametre nového spôsobu obstarávania ťažobnej činnosti, ktorý chce zaviesť štátny podnik Lesy SR. Návrh, ktorý spoločnosť predstavila na utorňajšej tlačovej besede, je otvorený na pripomienkovanie pre profesné združenia podnikateľov v lesnom hospodárstve. Predpokladaný termín vyhlásenia obstarávania je začiatkom roku 2018.

"Okrem verejnoprospešných aktivít majú Lesy SR vo svojej náplni aj hospodársku činnosť. Zabezpečujeme drevnú hmotu, ktorá je zároveň jedinou obnoviteľnou surovinou a stáva sa čoraz populárnejšia pre svoju stopercentnú recyklovateľnosť a ekologickosť. Našim cieľom je zabezpečiť ťažbu udržateľným spôsobom, ale zároveň aj čo najekonomickejším," povedal generálny riaditeľ štátneho podniku Lesy SR Marian Staník.

Lesy SR majú v súčasnosti uzatvorených až 1 633 rámcových zmlúv s 555 dodávateľmi, čo podľa nich znamená veľkú administratívnu záťaž, rozdrobenosť a nedostatočnú možnosť kontroly. Problém lesníkom spôsobuje aj zastaraná technika a znížená schopnosť investovať do obnovy strojového parku. Nedostatočná platobná disciplína v lesníctve podľa spoločnosti najviac poškodzuje drobných dodávateľov. Všetci dodávatelia navyše žijú v neistote, keďže majú uzatvorenú len rámcovú zmluvu. "Prichádzame s návrhom nového spôsobu obstarávania ťažby, vďaka ktorému bude mať jeden odštepný závod jednu rámcovú zmluvu. Doteraz bolo takýchto zmlúv v priemere 25. Súťažiť sa bude o najnižšiu cenu na celý objem ťažobnej činnosti na štvorročné obdobie," vysvetľuje výrobno-technický riaditeľ štátneho podniku Jozef Bystriansky.

Nový systém obstarávania ťažobných činností má podľa spoločnosti priniesť aj možnosť investovania do nových progresívnych a ekologických technológií, zmluvnú kontrolu úhrad za vykonanú prácu, vyššiu efektivitu a včasnosť dodávok, ale aj zníženie administratívnej zaťaženosti.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.