ENVIRO: Návrh opatrení pre Karpatské bukové pralesy je v pripomienkovom konaní

Výbor svetového dedičstva UNESCO v júli vyzval Slovensko, aby do februára budúceho roku prijala opatrenia na väčšiu ochranu slovenskej časti lokality zaradenej do svetového dedičstva UNESCO
BRATISLAVA 19. októbra (SITA) – Ministerstvá životného prostredia, pôdohospodárstva a zahraničia predložili do pripomienkového konania návrh opatrení pre lokalitu svetového dedičstva UNESCO Staré bukové lesy a bukové pralesy Karpát a iných regiónov Európy. Výbor svetového dedičstva UNESCO totiž v júli vyzval Slovensko, aby do februára budúceho roka definitívne určilo hranice lokality a jej nárazníkovej zóny, zaistilo ochranu pred ťažbou dreva a lovom zveri, dopracovalo integrovaný manažmentový plán a podporilo udržateľný cestovný ruch. Na návrhu opatrení pracovala medzirezortná pracovná skupina zložená zo všetkých zainteresovaných.

Od úpravy hraníc všetkých štyroch slovenských komponentov lokality a ich nárazníkových zón závisí adekvátne zabezpečenie ochrany a starostlivosti o toto územie. Návrh modifikuje hranice nárazníkových zón, v prípade lokalít Havešová a Rožok hranice spresňuje podľa hraníc už existujúcich národných prírodných rezervácií rovnakého mena. Spresnenie hraníc má zásadný význam pre zabezpečenie ochrany pred ťažbou dreva a lovom zveri, ktorá je v súčasnosti dostatočne zabezpečená v dvoch zo štyroch oblastí, a to v lokalitách Havešová a Rožok. V ich prípade zároveň ide o národné prírodné rezervácie s 5. stupňom ochrany, kde je ťažba i lov zakázaná. V častiach Stužica – Bukovské vrchy a Vihorlat sa pripravuje rozšírenie území s 5. stupňom ochrany vyhlásením troch nových prírodných rezervácií Černiny, Pramenisko Cirochy a Nežabec. V prípade nárazníkovej zóny sa bude uplatňovať prírode blízke obhospodarovanie lesa.

Z ekonomického hľadiska bude mať obmedzenie ťažby určité finančné dopady na neštátnych vlastníkov a nájomcov lesov, ktorým podľa zákona patrí náhrada. V dlhodobom horizonte bude potrebné zamerať sa predovšetkým na vytvorenie alternatívnych zdrojov ekonomických a pracovných príležitostí. Ako potenciálny a doposiaľ nedostatočne využitý zdroj rozvoja regiónu je cestovný ruch a súvisiaci sektor služieb. Návrh pripomína, že značka UNESCO priťahuje univerzálnu pozornosť, ktorá predstavujú veľký potenciál pre rozvoj udržateľného cestovného ruchu na lokálnej úrovni. Podmienkou je ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry a vyriešenie pretrvávajúcich problémov niektorých obcí s dostupnosťou vody. Zamerať sa bude tiež potrebné na rozširovanie a skvalitňovanie služieb pre turistov.

Ďalším z opatrení, ktoré Výbor svetového dedičstva požaduje zabezpečiť, je dopracovanie chýbajúceho integrovaného manažmentového plánu. Takýto plán bol zatiaľ spracovaný pre tri slovenské UNESCO lokality v rámci Národného parku Poloniny. Z hľadiska zastavenia ťažby bude nutné pripraviť aj návrh zmeny programov starostlivosti o lesy.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
 • Polícia rieši ďalšie obchody, pri ktorých bola Žigova firma

  Podozrivých obchodov okolo firmy Taper ministra hospodárstva Petra Žigu (Smer-SD) pribúda. Polícia potvrdila, že pre podozrenia z krátenia dane rieši prípad, v ktorom figuruje aj ministrova spoločnosť. Nepovedala, či je Taper v pozícii svedka alebo podozrivého.
 • Najväčší obchodník s drevom Žiga vyletel až vo vysokej politike

  Peter Žiga sa k biznisu s drevom dostal už počas 90. rokov, keď ešte asi sám netušil, kam to dotiahne v politike. K drevu ho priviedla vlastná rodina. Jeho otec Andrej Žiga bol totiž riaditeľom bývalých Východoslovenských štátnych lesov, keď sa ešte tuzemské štátne lesy delili na samostatné krajské podniky. Žiga senior poznal lesníkov i drevárov, a tak bola firma na obchod s drevom jasnou voľbou.
 • Drevári sa cítia podvedení štátnymi lesmi. Stále zvýhodňujú len vyvolených

  Keď na jar tohto roku nové povolebné vedenie štátnych Lesov SR na čele s bývalým železničiarom Marianom Staníkom zverejnilo, že s tunajšími drevospracovateľmi namiesto doterajších jednoročných zmlúv na dodávky dreva začne uzatvárať dlhodobejšie zmluvy na najmenej tri roky a zároveň začne u odberateľov kontrolovať, ako zhodnocujú nimi dodané drevo, zavládlo na pílach i v drevokombinátoch veľké nadšenie.
 • Ikei chýba drevo. Na Zahorí potichu, no vo veľkom, vysádza vlastné plantáže

  Pred pár rokmi chceli na Slovensku viaceré farmy zakladať plantáže rýchlorastúcich drevín, hlavne pre teplárne. Pohoreli však buď na tom, že ich nevedeli udržať pri živote, alebo ich pre sprísnené ekologické pravidlá nedokázali ani založiť. Plantáže v krajine sa preto po počiatočnom boome dostali akoby pod zámok. No teraz na Slovensku do ich zakladania vo veľkom investuje globálny švédsky predajca nábytku IKEA.
 • Spotreba dreva v energetike po boome klesá, bude ho viac na nábytok

  Ak niečo slovenským spracovateľom dreva vadí rovnako ako vývozy surového dreva z našich lesov, tak asi iba jeho spaľovanie na energiu. Podľa nich by sa malo radšej využiť na produkciu s vyššou pridanou hodnotou.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.