VLK: Dokument MŽP o drevnej biomase uvádza nepravdivé údaje

MŽP nadhodnotilo zásoby palivového dreva a umelo podhodnotilo jeho súčasnú spotrebu, z čoho vyplynulo, že je možné ťažiť dvojnásobné množstvo dreva oproti súčasnosti
BRATISLAVA 7. októbra (SITA) - Lesoochranárske zoskupenie VLK žiada Ministerstvo životného prostredia (MŽP), aby stiahlo a prepracovalo dokument Kritéria udržateľného využívania biomasy v regiónoch Slovenska pre programy SR na obdobie 2014 – 2020 spolufinancované z EŠIF – so zameraním na drevnú biomasu.

Správa podľa VLKa obsahuje nepravdivé údaje, na základe ktorých vyvodzuje nesprávne závery. Konštatuje, že MŽP nadhodnotilo zásoby palivového dreva a umelo podhodnotilo jeho súčasnú spotrebu, z čoho vyplynulo, že je možné ťažiť dvojnásobné množstvo dreva oproti súčasnosti. "Vzhľadom na závažnosť pochybení pri kvantifikácii disponibilných zdrojov palivovej dendromasy a kvantifikácii súčasnej spotreby palivovej dendromasy, predložený dokument nie je možné upraviť, a preto ho požadujeme stiahnuť a vrátiť na prepracovanie," žiada organizácia v hromadnej pripomienke, ktorú mala do 8. októbra predložiť MŽP.

Predložený dokument nadhodnocuje ročné množstvo disponibilných zdrojov palivovej dendromasy (drevná biomasa) na Slovensku na úroveň 4,5 milióna ton ročne, pričom podľa iných dostupných prameňov sa toto množstvo pohybuje na úrovni 2,2 milióna ton, čo je o 2,3 milióna ton (50 percent) menej. Druhým závažným problémom je výrazné podhodnotenie súčasnej spotreby palivovej dendromasy na Slovensku. Kým predkladaný dokument uvádza 2,4 milióna ton ročne, viaceré nezávislé zdroje (Zelená správa ministerstva pôdohospodárstva, databáza SHMÚ, analýza VLKa) uvádzajú až štyri milióny ton, čo je až o 40 percent viac. "Výsledkom je, že predložený dokument identifikoval voľné disponibilné zdroje palivovej dendromasy, no skutočnosť je taká, že už v súčasnosti spotreba palivovej dendromasy prekračuje dostupné zdroje minimálne o 45 percent," píše VLK v pripomienke.

Lesoochranárske zoskupenie VLK v kampani BIOMASAKER dlhodobo upozorňuje na zvyšovanie množstva vyrúbaného dreva v lesoch a vo voľnej krajine. Cieľom kampane je zrušenie dotácií na všetko drevo spaľované v biomasových zariadeniach okrem dreva pochádzajúceho z energetických porastov a z odpadu z drevospracujúceho priemyslu. Dôvodom je podľa aktivistov fakt, že na Slovensku ubudlo od roku 2000 až 760 kilometrov štvorcových lesov a v súčasnosti sa ťažia takmer štyri milióny metrov kubických dreva na energetické účely. V biomasových elektrárňach sa pritom často spaľuje aj drevo vyššej kvality, keďže kapacity existujúcich spaľovní, teplární a elektrární výrazne prekračujú množstvo disponibilného dreva triedy VI.(energetické porasty) a odpadov z drevospracujúceho priemyslu. "Nenásytnosť štiepkarskej mafie nemá hraníc a na to, aby sa dostali k eurofondom, neštítia sa vyrobiť dokument, v ktorom otvorene klamú," uvádza na záver VLK.


Příspěvky autora SITA
Mohlo by Vás zajímat
 • Otec zostal len dodávateľom surovín, výrobu prevzal syn

  Pre vybudovanie rodinnej firmy je prvoradé, aby sa rodičom podarilo pritiahnuť deti k podnikaniu. Rovnako dôležité je, aby starší nechali mladým vo firme dostatočne široký priestor. Inak v podniku nedorastú na samostatných lídrov. Štefan Nemčík si to vo svojej východoslovenskej píle Drevop uvedomil hneď po príchode syna Juraja pred dvanástimi rokmi.
 • Zlatý rok drevárov s rekordným ziskom i novými posilami

  Slovenské drevárstvo sa dlho nevedelo pozviechať z krízového prepadu, posledných pár rokov však rastie veľmi dynamicky.
 • Pri najvyšších tržbách nábytkári v strate

  Slovenská výroba nábytku sa vlani už druhý rok po sebe prepracovala k novým rekordným tržbám, prijíma zamestnancov a na rozdiel od pokrízových rokov sa jej vyhýba krach podnikov.
 • Arca vyzve Fiľa. V obchode roka ovládla druhú najväčšiu celulózku

  V jednej z najväčších fabrík na východe a druhom najväčšom drevokombináte po ružomberských papierňach Mondi SCP sa mení vlastník. Vranovskú Bukózu, ktorá vo výrobe celulózy a v ďalších činnostiach zamestnáva vyše tisíc ľudí, preberá nový investor. Ide o veľký moderný podnik so slušnými ziskmi, ktorý čaká rozširovanie. Bukóza sa stane vážnym konkurentom lídra biznisu, ktorý je v rukách juhoafrického Mondi a podnikateľa Milana Fiľa.
 • Zvolen si zaknihoval prvenstvo. Má najväčšiu pílu na listnaté drevo

  Na ihličnaté drevo má Slovensko hneď dve veľkokapacitné píly v Liptovskom Hrádku a Tomášovciach pri Lučenci.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.