TISKOVÁ ZPRÁVA k insolvenci největšího partnera Lesů ČR - společnosti LESS & Forest a LESS a.s.

Lukavec, 1. října 2012 - Oprávněnost obav AČMD z naplnění rizika tunelu na stát a další věřitele přes systém krachů smluvních partnerů Lesů ČR se potvrzují.
Na tyto obavy přitom AČMD upozornila ministra zemědělství Petra Bendla na osobním jednání dne 19. října 2011 – viz. TZ z 24.10 a 27.10.2011.
Ministr přesto nepodnikl žádné kroky, které by zabránily podpisu kupních smluv na dříví na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & Forest.
Tedy nenechal generálního ředitele Lesů ČR prověřit bonitu solventnosti firem, s nimiž se chystaly Lesy ČR podepsat kupní smlouvy. Kdyby se tak stalo, dnešní situace by nenastala. Indicie o významném zadlužení holdingu LESS a přemrštěných cenových nabídkách LESS & Forest, díky nimž zvítězil v tendrech Lesů ČR na léta 2012+, byly přitom veřejně známé. Připomínáme, že se AČMD dočkala pouze tvrdé kritiky ze strany státního podniku Lesy ČR.
Vyzýváme proto pana Petra Bendla, aby za újmy vzniklé následkem insolvence společnosti LESS & Forest na straně státu stejně jako za související výpadky v zásobování trhu dřívím z Lesů ČR a újmy dřevozpracovatelů vyvodil osobní odpovědnost a odstoupil z funkce ministra zemědělství.
Žádáme rovněž o okamžité vyvození osobní odpovědnosti pro management Lesů ČR, zejména pak generálního ředitele Svatopluka Sýkoru a výrobně technického ředitele a bývalého topmanažera LESS & Forest Vladimíra Krchova.
O vyvození osobní odpovědnosti žádáme rovněž předsedu dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka, šéfa podvýboru pro lesní hospodářství PSP ČR Jiřího Olivu a šéfa zemědělského výboru PSP ČR Pavola Lukšu, kteří byli s obavami AČMD seznámeni prostřednictvím tiskových zpráv AČMD a neučinili nic pro to, aby státní podnik na obavy AČMD reagoval prověřením popsaných rizik a jejim zabráněním.
AČMD zároveň doufá, že celou záležitost prověří protikorupční policie.


„Není možné tolerovat stav, kdy přední představitelé státu obhajují Dřevěnou knihu jako nástroj pro dosažení stability v oboru a její výsledky jsou přesně opačné – tunel na stát a destabilizace oboru. Na tom nezmění nic ani bublina v hospodářských výsledcích Lesů, která brzy splaskne.“ doplňuje výzvu AČMD její prezident Zdeněk Valný.

„Agilní obhájci koncepce komplexního outsourcingu s podvodným prodejem dříví „při pni“, systémem nedostatečných bankovních záruk a věštěním cenových nabídek z koule, by měli konečně uznat, že odborně i morálně dlouhodobě selhávají. Jimi páchaného zla už bylo dost. Není nadále únosné, aby tito nekompetentní lidé ovlivňovali koncepční jednání Lesů ČR a tím celý obor.“ doplňuje Valný.

AČMD zdůrazňuje, že následky tendrů Lesů ČR a související krachy jejich smluvních partnerů systémem dominového efektu stahují do ekonomických problémů i stovky nevinných subdodavatelů – drobných firem a živnostníků v lesním hospodářství, stejně jako stovky dřevozpracovatelů v ČR.
*
Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů © :: 03.10.2012Příspěvky autora Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů
 • Výsledky Lesů ČR: dřevozpracovatelé v likvidaci a kynoucí chobotnice. Půl milionu je málo. Až 831 tis. Kč bez DPH denně platily LČR externím právníků

  Lukavec, 10. října 2013 - Loni odvysílala Česká televize report „Lesy platily právníkům i půl milionu za den“ (příloha 1), který vyvolal ostré reakce u veřejnosti i u České advokátní komory (příloha 2). Tehdy vládní Věci veřejné kvůli Lesům ČR vyzvaly koaliční partnery ke zvláštnímu jednání K9. Koalice vzápětí padla. Výdaje ostře kritizoval i NKÚ. Na jeho představitele podali právníci Lesů ČR trestní oznámení.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k novým informacím z Lesů ČR ke kauze insolvence jejich partnera LESS

  Lukavec, 29. listopadu 2012 - AČMD reaguje na včerejší tiskovou zprávu Lesů ČR (viz. příloha) a potřetí vyzývá LČR, ministra Bendla a předsedu DR LČR Zámečníka, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za LESS manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt, či jinak.
 • AČMD opakovaně vyzývá ke zveřejnění pohledávek Lesů ČR za LESS, poukazuje na hrozící újmy na majetku státu a na nečinnost MZe

  AČMD opakovaně (viz. TZ z 15.10.2012) veřejně vyzývá vedení Lesů České republiky, ministra zemědělství Petra Bendla a předsedu dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka, aby zveřejnili skutečný stav pohledávek Lesů ČR za krachujícím holdingem LESS, zejména pak za společností Less & Forest, tzn. stav pohledávek po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav ke 12.10.2012,
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k insolvenci největšího partnera Lesů ČR - společnosti LESS & Forest a LESS a.s.

  Lukavec, 1. října 2012 - Oprávněnost obav AČMD z naplnění rizika tunelu na stát a další věřitele přes systém krachů smluvních partnerů Lesů ČR se potvrzují. Na tyto obavy přitom AČMD upozornila ministra zemědělství Petra Bendla na osobním jednání dne 19. října 2011 – viz. TZ z 24.10 a 27.10.2011. Ministr přesto nepodnikl žádné kroky, které by zabránily podpisu kupních smluv na dříví na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & Forest.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k neseriózním obviněním Lesů ČR

  Lukavec, 27. říjen 2011 - AČMD se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením a obviněním státního podniku Lesy ČR, obsaženým v TZ ze dne 26.10.2011 (viz příloha). AČMD dne 24.10.2011 transparentní formou informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě oprávněných obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR.
Mohlo by Vás zajímat
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.