Tisková zpráva Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů

Lukavec, 13. únor 2011 - AČMD je rozhořčena informacemi k netransparentním, diskriminačním obchodním praktikám vedení Lesů ČR Svatopluka Sýkory (+) a Jiřího Nováka (++), tedy zvýhodňováním firem LST a.s. a Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. při prodeji dřevní suroviny v roce 2008 a 2009, o nichž informovaly Věci veřejné. Stejně tak je AČMD znepokojena lživým vyjádřením generálního ředitele Lesů ČR Svatopluka Sýkory ze dne 3. října 2010 k délce smlouvy s LST a.s.


Z tiskového vyjádření Věcí veřejných ze dne 11.2.2010 plyne, že při prodeji části dřevní suroviny v roce 2009 zvýhodnil generální ředitel Lesů ČR, s.p. Svatopluk Sýkora společnost LST a.s. Ze sobotní reakce Lesů ČR na tiskové prohlášení VV však navíc vyplývá, že stejným způsobem zvýhodnil v roce 2008 společnost Lesy Hluboká nad Vltavou a.s. také Sýkorův předchůdce a bývalý nadřízený, nynější náměstek ministra Fuksy, Jiří Novák .

AČMD sděluje, že jejími členy jsou rovněž společnosti, jež se zabývají zpracováním či spalováním dřevního odpadu. Tyto však nabídkou Lesů ČR na odkup těžebních zbytků osloveny nebyly, natož pak za takto extrémně výhodných cenových a smluvních podmínek.

AČMD je též rozhořčena lživým vyjádřením generálního ředitele Lesů ČR Svatopluka Sýkory, jež vyslovil dne 3. 10. 2010 v pořadu Otázky Václava Moravce vysílaného Českou televizí. V tomto pořadu veřejně vyvracel informace o 15tileté délce obchodního kontraktu se společností LST a.s. a tvrdil, že smlouva má délku pouze 10 let (+++). Tiskové vyjádření Věcí veřejných však potvrzuje, že generální ředitel Lesů ČR vědomě lhal, neboť v červenci 2010 smlouvu s LST a.s. prodloužil na 15 let. O seznámení s danou smlouvou ve stejném pořadu informoval veřejnost i ministr Ivan Fuksa. Ani ten na lež nepoukázal a řediteli Lesů poskytl veřejnou oporu.

„Svatopluk Sýkora a Jiří Novák jsou nejméně důvěryhodnými představiteli Lesů za posledních osm let. Na jednu stranu prodej státní dřevní suroviny zahrnují do diskriminační veřejné zakázky na nákup lesních prací s odvoláním na nutnost o tuto surovinu „transparentně“ soutěžit, na stranu druhou v tichosti na její část podepisují smlouvy bez výběrového řízení, a to s firmami v mediích spojovaných s kmotry ODS či TOP 09. A ministr Fuksa, který chtěl dělat pořádky v Lesích, jim kryje záda.“ sděluje prezident AČMD Zdeněk Valný.

„Systém prodeje dřevní suroviny přes prostředníky bez uveřejnění a bez transparentní soutěže musí někomu dobře vynášet. Lesy ČR ani dřevozpracovatelé to určitě nejsou.“ doplňuje prezident AČMD.

AČMD se odmítá plést do personální politiky v Lesích ČR. V souvislosti se stavem v Lesích a závažností kauzy však podporuje požadavek VV na neodkladné vyvození personální odpovědnosti vůči řediteli Lesů ČR a klade tyto dvě otázky:

Byla vedením Lesů ČR prodávána ve vlastní režii (model OM – z odvozního místa) i část kulatinových sortimentů vybraným firmám za úmyslně nižší ceny než byly ceny tržní a poškozena tak výhodnost tohoto modelu prodeje pro stát?

Jsou snad do celé kauzy netransparentních zakázek Lesů ČR zapleteni i předsedové ODS a TOP 09, když počínání vedení Lesů ČR a ministra Fuksy nečinně přihlížejí a nepožadují vyvození osobní odpovědnosti?Vysvětlivky a odkazy:

(+) Svatopluk Sýkora, bývalý generální ředitel AliaChem (z uskupení Chemapol Groupe Václava Junka, vlastníka LST a.s., která dle týdeníku EKONOM dostala finanční „injekci“ od přítele místopředsedy TOP 09 Kalouska - Richarda Hávy), od srpna 2007 bez výběrového řízení správní ředitel Lesů ČR, od ledna 2009 bez výběrového řízení generální ředitel Lesů ČR

(++) Jiří Novák, člen ODS, exšéf KRNAP, od ledna do prosince 2008 generální ředitel Lesů ČR, od ledna 2009 náměstek ministrů zemědělství Gandaloviče, Šebesty a Fuksy

(+++) Přepis pasáže ke smlouvě s LST a.s. z pořadu Otázek VM vysílaných Českou televizí dne 3.10.2010:


Václav MORAVEC, moderátor

Když se mluví o Lesích České republiky, tak je v souvislosti s některými neprůhlednými tendry nejen na onu těžbu dřeva, ale souhlasíte s tím, anebo můžete potvrdit či vyvrátit informace, že bez výběrového řízení je například 15letá smlouva s akciovou společností LST  na dodávky těžebních zbytků a dřevního odpadu, přičemž byznys s biomasou nabírá na zásadních obrátkách. Máte takovou 15letou smlouvu se společností LST, akciová společnost?

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Máme smlouvu se společností LST, akciová společnost, není ojedinělá, není to na 15 let a tato, tato smlouva nepodléhá zákonu o zadání veřejných zakázek, poněvadž my nevydáváme peníze, my přijímáme peníze v tomto případě.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, ale proč, ne v nějakém transparentním řízení neuděláte řízení na firmu, která, nebo na firmy, ať dají za takové věci, jako je zbytky, těžební zbytky a dřevní odpad, protože byste mohli vysoutěžit nejlepší cenu a ne to dávat firmám bez transparentních řízení?

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Tam se, tam se dá říct, tam je nutno si říct, že těžební zbytky vlastně zhruba tak ještě před dvouma lety byly, byla záležitost, za kterou my jsme platili, aby vůbec se zlikvidovala a vyvezla se z lesa.

Václav MORAVEC, moderátor

Počkejte, ale to neznamená, že, že vás toto, že vás toto opravňuje k tomuto tvrzení, když už se vědělo, jak to bude s biomasou a jak biomasa bude významná v energetickém mixu České republiky před dvěma lety?

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Já myslím, že před dvouma lety se nevědělo, jak bude významná biomasa, my jsme, my jsme uzavřeli tyto smlouvy v době, kdy prakticky tato společnost a ty další, které mají smlouvu, byli jediní, který nám byli dát, schopni dát kladnou cenu a pro nás v té době velmi výhodnou cenu.

Václav MORAVEC, moderátor

Na jak dlouho ta smlouva tedy, když říkáte není na 15 let?

Svatopluk SÝKORA, generální ředitel státního podniku Lesy ČR

Ta je na 10 let ta smlouva.*
Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů © :: 14.02.2011Příspěvky autora Asociace českých a moravských dřevozpracovatelů
 • Výsledky Lesů ČR: dřevozpracovatelé v likvidaci a kynoucí chobotnice. Půl milionu je málo. Až 831 tis. Kč bez DPH denně platily LČR externím právníků

  Lukavec, 10. října 2013 - Loni odvysílala Česká televize report „Lesy platily právníkům i půl milionu za den“ (příloha 1), který vyvolal ostré reakce u veřejnosti i u České advokátní komory (příloha 2). Tehdy vládní Věci veřejné kvůli Lesům ČR vyzvaly koaliční partnery ke zvláštnímu jednání K9. Koalice vzápětí padla. Výdaje ostře kritizoval i NKÚ. Na jeho představitele podali právníci Lesů ČR trestní oznámení.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k novým informacím z Lesů ČR ke kauze insolvence jejich partnera LESS

  Lukavec, 29. listopadu 2012 - AČMD reaguje na včerejší tiskovou zprávu Lesů ČR (viz. příloha) a potřetí vyzývá LČR, ministra Bendla a předsedu DR LČR Zámečníka, aby zveřejnili stav pohledávek LČR za holdingem LESS po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav k 12.10.2012, tj. ke dni vypovězení smluv s Less & Forest, a aby vyvrátili možnost, že bylo s pohledávkami za LESS manipulováno například částečným prodejem, převodem do jiné formy (např. půjčky, podmíněné pohledávky apod.), převodem na jiný subjekt, či jinak.
 • AČMD opakovaně vyzývá ke zveřejnění pohledávek Lesů ČR za LESS, poukazuje na hrozící újmy na majetku státu a na nečinnost MZe

  AČMD opakovaně (viz. TZ z 15.10.2012) veřejně vyzývá vedení Lesů České republiky, ministra zemědělství Petra Bendla a předsedu dozorčí rady Lesů ČR Miroslava Zámečníka, aby zveřejnili skutečný stav pohledávek Lesů ČR za krachujícím holdingem LESS, zejména pak za společností Less & Forest, tzn. stav pohledávek po lhůtě a ve lhůtě splatnosti ke 2.10.2012, tj. ke dni před čerpáním tzv. bankovních garancí, a stav ke 12.10.2012,
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k insolvenci největšího partnera Lesů ČR - společnosti LESS & Forest a LESS a.s.

  Lukavec, 1. října 2012 - Oprávněnost obav AČMD z naplnění rizika tunelu na stát a další věřitele přes systém krachů smluvních partnerů Lesů ČR se potvrzují. Na tyto obavy přitom AČMD upozornila ministra zemědělství Petra Bendla na osobním jednání dne 19. října 2011 – viz. TZ z 24.10 a 27.10.2011. Ministr přesto nepodnikl žádné kroky, které by zabránily podpisu kupních smluv na dříví na roky 2012+ mezi Lesy ČR a LESS & Forest.
 • TISKOVÁ ZPRÁVA k neseriózním obviněním Lesů ČR

  Lukavec, 27. říjen 2011 - AČMD se ohrazuje vůči nepravdivým tvrzením a obviněním státního podniku Lesy ČR, obsaženým v TZ ze dne 26.10.2011 (viz příloha). AČMD dne 24.10.2011 transparentní formou informovala veřejnost a media o jednání s ministrem zemědělství Petrem Bendlem a o doporučeních, které mu ústy svého zástupce sdělila na základě oprávněných obav z negativního vývoje v lesnicko-dřevařském sektoru následkem výsledků tendrů Lesů ČR.
Mohlo by Vás zajímat
 • Vykracovanie materiálu efektívnejšie, produktívnejšie, lacnejšie a hlavne bezpečne!

  Spoločnosť WOOD & METALS, s.r.o. bola založená v r. 2001. Výrobný program tejto spoločnosti je zameraný na stavebné rezivo, rôzne prírezy a výrobu atypických paliet. Konateľom spoločnosti je Ing.Luboš Kvak, ktorý nám podal cennú spätnú väzbu k investícii do strojného zariadenia STÖRI MANTEL.
 • Veselé Vianoce a šťastný Nový rok praje Tekma SK, spol. s r.o.

  Spoločnosť Tekma SK, spol. s r.o., pôsobiaca na slovenskom trhu ako výhradný distribútor drevoobrábacích technológií od renomovaných firiem ako Biesse, Costa, Cefla, ďakuje všetkým svojím zákazníkom, dodávateľom a obchodným partnerom za podporu a pretrvávajúcu spoluprácu v roku 2012.
 • Smrad vanie z Národného lesníckeho centra (Redakčná poznámka)

  Minulý týždeň bola zverejnená informácia o neznámom portáli forestportal.nlcsk.org , ktorého vytvorenie si pred niekoľkými rokmi objednalo Národné lesnícke centrum (NLC) a na ktorý nám Európska únia prispela sumou 700-­tisíc EUR. Pre tých, ktorí túto správu nezachytili, je k dispozícií následovné video.
 • Víťaz veľtrhu Linumexpo 2012: 5-osé CNC obrábacie centrum HOLZ-HER

  Na tohtoročnej výstave Lignumexpo v Nitre si cenu veľtrhu v kategórii Stroje na obrábanie a tvárnenie dreva odnieslo 5-osé CNC obrábacie centrum od firmy HOLZ-HER, model Pro Master 7225. Ako jediný CNC stroj na výstave mal konfiguráciu s 5-osím elektrovretenom, ktoré bolo možné priamo sledovať priamo pri obrábaní materiálov. Návštevníci mohli vidieť obrábanie masívneho dreva a aj MDF materiálov.
 • WEINIG GROUP na veľtrhu HOLZ-HANDWERK v Norimbergu

  Najväčší svetový drevársky a stavebný veľtrh v nemeckom Norimbergu naďalej znamená pre WEINIG GROUP úspech a víťazstvo. Vynikajúca nálada v plne obsadených halách svetového lídra z Tauberbischofsheim-u sa ukazuje každé dva roky ako magnet pre odborných návštevníkov. Nápadný je i vysoký podiel kvalifikovaných návštevníkov.
DREVARI.SK, s.r.o.
DREVARI.SK, s.r.o.